Get Adobe Flash player

DANH MỤC CÁC LUẬN VĂN, LUẬN ÁN CỦA CÁC ỨNG VIÊN ĐÀO TẠO SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TỈNH BÌNH THUẬN (cập nhật đến ngày 31/12/2018)

Thực hiện Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 24/04/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố và khai thác thông tin về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, tại Điểm 2, Điều 4, Chương II có quy định như sau: Các cá nhân được đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa I, II (y tế) và tương đương từ ngân sách nhà nước trong vòng 30 ngày sau khi nhận văn bằng chứng nhận tốt nghiệp, phải nộp luận án, luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa I, II (y tế) và tương đương (bằng bản giấy và bản điện tử).

- Danh mục các luận văn của các ứng viên được đào tạo theo Đề án 100 của tỉnh:

STT Tên luận văn Người thực hiện Đơn vị công tác Năm hoàn thành
1

Effect of high temperature stress and 1-MCP on growth and yield of tomato plant.

(Ảnh hưởng của stress nhiệt độ cao và 1-MCP lên sự sinh trưởng và năng suất của cây cà chua)

ThS. Nguyễn Thị Tâm Duyên

Trung tâm Thông tin & ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận

Trung tâm Thông tin & ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận

2013
2

L’agame-papillon géant, Leiolepis guttata

(Cuvier, 1829), dans la province de Binh Thuan,

Vietnam : biologie, écologie, alimentation,

enjeux économiques et gestion d’élevage

(Nhông cát, Leiolepis guttata (Cuvier, 1829), trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Việt Nam: sinh học, sinh thái, thức ăn, vấn đề kinh tế và quản lý trong chăn nuôi)

TS. Trần Tình 2015

- Danh mục các luận văn của các ứng viên được đào tạo theo chương trình khác:

STT Tên luận văn Người thực hiện Đơn vị công tác Năm hoàn thành
1        Ảnh hưởng của phân Canxi đến năng suất, phẩm chất thanh long “Hylocereus undatus (Haw.) Britt.et Rose” tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ThS. Nguyễn Thị Phương Vinh Chi cục Bảo vệ thực vật 2010
2        Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Bình Thuận từ năm 1995 đến năm 2010 ThS.  Vũ Thành Trung Sở KH&CN 2011
3        Nghiên cứu thành phần và mức độ gây hại  của ruồi đục quả thanh long ruột trắng tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ThS. Lê Công Hoàng Chi cục Bảo vệ thực vật 2012
4        Nghiên cứu một số đặc điểm của nấm Bipolaris cactivora gây bệnh thối trái thanh long (Hylocereus app.) tại Bình Thuận ThS. Mai Thị Thúy Kiều 2013
5        Tập phân tích được và ứng dụng Ths.  Lê Thị Diệu Linh Trường THPT Phan Chu Trinh 2014
6        Đánh giá tình hình sốt rét tại tỉnh Bình Thuận (1991-2010) và nghiên cứu sử dụng kem xua Soffell kết hợp với màn Permanet 2.0 tại một số điểm sốt rét lưu hành nặng Ts.  Chế Ngọc Thạch Trung tâm Y tế dự phòng 2014
7        Ứng dụng GIS và AHP đánh giá thích nghi cây thanh long tại huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận ThS. Phạm Công Luân Liên hiệp hội KHKT tỉnh 2015
8        Tình trạng trẻ em nghèo đa chiều vùng Nam Trung bộ ThS. Trịnh Ngọc Duệ Thanh tra tỉnh 2015
9        Tác động của năng lực công nghệ thông tin đến tăng trưởng tại các địa phương của Việt Nam ThS. Huỳnh Thanh Quang Trung tâm CNTT & Truyền thông 2015
10   Các yếu tố gây vượt chi phí của dự án công trình giao thông từ nguồn vốn ngân sách tại Bình Thuận ThS. Nguyễn Quốc Nam Sở Giao thông Vận tải 2015
11   Các yếu tố tác động đến tiến độ hoàn thành dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông từ vốn ngân sách nhà nước 2009-2013 tại Bình Thuận ThS.  Ngô Văn Khánh
12   Quy hoạch sử dụng đất cho phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2020 huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh ThS.  Nguyễn Thị Thùy Dung Trường CĐ Cộng đồng 2015
13   Khai phá tập phần tử lợi ích cao trong cơ sở dữ liệu giao dịch ThS. Văn Thụy Thúy Vân Trường Phổ thông dân tộc nội trú 2015
14   Nghiên cứu và mô hình hoa cấu trúc Nano Plasmonic tại vùng kích thích Anten quang dẫn ThS. Nguyễn Thị Thanh Kiều Trường CĐ Nghề 2015
15   Phương trình chứa tham số trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng ThS.  Nguyễn Ngọc Giao Ngôn Trường THPT Bắc Bình 2015
16   Phân tích thực trạng kê đơn sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp kèm đái tháo đường trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại bệnh viện Quân dân y Phú Quý từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 BS CKI.  Đặng Minh Nguyện Trung tâm y tế quân dân y Phú Quý 2015
17   Tỷ lệ nước mắm có hàm lượng Nito toàn phần đúng theo công bố ở các cơ sở sản xuất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận BS CKI.  Võ Thị Bích Khanh Trung tâm  Y tế dự phòng tỉnh 2015
18   Tỷ lệ nhiễm Coliforms, E.Coli và Pseudomonas Aeruginosa trong nước uống đóng chai tại thành phố Phan Thiết BS CKI.  Cao Thị Ngọc Anh 2015
19   Phân tích khả năng trúng tuyển viên chức nhà nước của sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiểu học ở tỉnh Bình Thuận ThS.  Trần Hữu Tuấn Sở nội vụ 2015
20   Mô đun M-Nội xạ và Mô đun Artin ThS.  Phan Ngọc Ánh Trường THPT Phan Bội Châu 2015
21   Chính sách New Deal và sự hồi phục của Hoa Kỳ (1933 – 1941) ThS.  Đào Văn Khái 2015
22   Về sự tồn tại điểm bất động của các ánh xạ cyclic trong không gian tựa Mêtric ThS.  Đinh Ngọc Quang Trường THPT Phan Thiết 2015
23   Điều chế Chitosan và O-cacboxylmetyl Chitosan từ vỏ sam biển ThS.  Đoàn Thanh Hồng Vân 2015
24   Thẩm định dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ThS.  Phan Nguyễn Hoàng Tân Sở Kế hoạch và Đầu tư 2015
25   Tác động của PCI đến hoạt động thành lập doanh nghiệp mới tại các địa phương ở Việt Nam giai đoạn 2010-2014 ThS. Trần Thị Thanh Vân
26   Đề xuất giải pháp phát triển giao thông vận tải gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Tánh Linh – tỉnh Bình Thuận ThS.  Lưu Đức Vinh UBND huyện Tánh Linh 2015
27   Các yếu tố tác động đến tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu tư công tại tỉnh Bình Thuận ThS.  Lê Nghiễm Vi VP UBND tỉnh 2015
28   Nghiên cứu việc khai thác khoáng sản titan ảnh hưởng đến phóng xạ môi trường và biện pháp xử lý ThS.  Dương Bùi Thanh Chung Văn phòng Tỉnh ủy 2015
29   Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ, phân lân đến năng suất và phẩm chất trái thanh long trên đất cát tại huyện Hàm thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ThS. Trần Thị Vũ Phương   Trung tâm Giống nông nghiệp 2016

Thông báo

170732