Get Adobe Flash player

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 12

Biến đổi khí hậu và chuỗi cung ứng

Các vấn đề về biến đổi khí hậu  cũng được thảo luận trong các cuộc phỏng vấn cho dù người trả lời đã thừa nhận biến đổi khí hậu do con người. Theo những người được phỏng vấn, biến đổi khí hậu được coi là động lực mạnh mẽ cho ngành  hải sản, nhưng không phải là hướng đi duy nhất để thay đổi. Một loạt các quan sát về sự thay đổi đã được báo cáo và bao gồm tần suất và độ trầm trọng gia tăng của việc tẩy trắng san hô, mực nước biển dâng cao, nhiệt độ nước tăng lên, sự thay đổi phân bố của loài, tăng lượng đánh bắt của một số loài, dòng chảy thay đổi và thay đổi nguồn cung thức ăn của một số loài.

Một số thay đổi, chẳng hạn như nước biển nóng lên, được coi là có khả năng có tác động tích cực đối với ngành (ví dụ như SRL, TRL, tôm thẻ tự nhiên, tôm thẻ nuôi) do những gia ​​tăng mong đợi về tỷ lệ tăng trưởng, mùa vụ hoặc quy mô khai thác. Những người được phỏng vấn trong ngành TRL và các khu vực có tôm thẻ tự nhiên cho thấy rằng nhiệt độ nước nhiệt đới sẽ tăng dần dần và các loài có khả năng phục hồi sẽ có thể thích nghi ở mức độ sinh học. Các vấn đề về biến đổi khí hậu  có liên quan đến các giai đoạn trong chuỗi cung ứng bảy bước (Bảng 3). Các tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu (các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, sự thay đổi vị trí và khối lượng nguồn lợi, và nhiệt độ gia tăng) được xem là có ảnh hưởng nhất đến khâu thu hoạch cuối cùng của chuỗi cung ứng (Bảng 3). Cụ thể, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt được cho là có tác động tiêu cực và đã xảy ra thường xuyên hơn temovate pas cher. Ngược lại, những thay đổi về mùa vụ hoặc mùa thu hoạch đã được các bên liên quan xem là có khả năng và cần chuẩn bị, và có thể là tích cực. Các tác động này cũng được nhận thấy xảy ra trong các khoảng thời gian khác nhau, mặc dù những người được phỏng vấn còn mơ hồ về khía cạnh này. Tác động gián tiếp của biến đổi khí hậu bao gồm chi phí nhiên liệu gia tăng, sử dụng năng lượng và bệnh tật, và chủ yếu được xem là ảnh hưởng đến khâu thu hoạch cuối cùng của chuỗi cung ứng (Bảng 3).

 

A. Fleming, A.J. Hobday[1], A. Farmery, E.I. van Putten, G.T. Pecl, B.S. Green, L. Lim-Camacho

 

Thông báo

326057