Get Adobe Flash player

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 18

Sự phê duyệt về đạo đức có được từ Ủy ban Đạo đức Tasmania và được coi là rủi ro tối thiểu (số tham chiếu 002/2012). Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của các bên liên quan trong chuỗi cung ứng đã tham gia vào các cuộc phỏng vấn và để tạo điều kiện tiếp xúc bổ sung. Dự án Marine NARP 2011/233 này đã được tài trợ bằng cách gây quỹ từ FRDC – DCCEE đại diện cho Chính phủ Úc. Các cuộc thảo luận với Rodrigo Bustamante, Stewart Frusher, Sarah Jennings, Ana Norman-Lopez, Sean Pascoe, Olivier Thébaud và Linda Thomas đã giúp tập trung thu thập và phân tích dữ liệu.

Phụ lục A.

Thứ tự phân tích: chủ đề, thể loại và mã số (tần suất là số lần được mã hoá trong tất cả các cuộc phỏng vấn).

Chủ đề (tần suất) Thể loại (tần suất) Mã số (tần suất)

Mối quan tâm (308)

Pháp luật và xuất khẩu (105)

Xác định giới hạn của các quy định (31)

Thảo luận về vai trò của chính sách (15)

Thảo luận về buôn bán bất hợp pháp (13)

Thảo luận sự phụ thuộc vào Trung Quốc (13)

Thảo luận về tiền tệ (11)

Thảo luận về gia tăng xuất khẩu (10)

 Thể hiện quan điểm rằng có quá nhiều quy định (8)

Bình luận về quy định quyền sử dụng đất (4)

Các mối quan tâm về biến đổi khí hậu (80)

Thể hiện sự quan tâm về biến đổi khí hậu (38)

Thực hiện quan sát vật lý về biến đổi khí hậu (19)

Thảo luận về các hiện tượng khắc nghiệt (17)

Thảo luận sự tổn hại do thời tiết (15)

Quy mô ngành (69)

Thảo luận về sự thay đổi cơ cấu ngành (35)

Thảo luận về thế hệ tiếp theo của người lao động (21)

Khuyến khích sự cần thiết phải đào tạo thêm (10)

Bình luận về sự cần thiết của thợ lặn có tay nghề cao (3)

Tính cạnh tranh (54)

Thảo luận các nguồn cạnh tranh (24)

Thảo luận về nhập khẩu (15)

Thảo luận về sự thay thế sản phẩm (9)

Bình luận về các công viên biển (6)


Nguồn lợi (50)

Thảo luận các vấn đề về bệnh tật (25)

Thảo luận sự phụ thuộc vào đánh bắt tự nhiên (9)

Thể hiện sự mối quan tâm về tính bền vững (6)

Xác định giới hạn cho việc sản xuất ngày càng tăng (5)

Thảo luận về tỷ lệ chết của các loài mục tiêu (5)

Hạn chế (297)

Chi phí (96)

Bình luận về giá cả chi phối bản chất của ngành (21)

Bình luận về chi phí nhiên liệu (20)

Nâng cao mối quan tâm về sự tồn tại của ngành (18)

Bình luận về thuế carbon (7)

Bình luận về chi phí sản xuất (7)

Thảo luận các hạn chế về dòng chảy tiền mặt (7)

Thảo luận về việc sử dụng năng lượng cao (6)

Bình luận về chi phí vận chuyển hàng hóa (5)

Bình luận về chi phí khởi nghiệp (3)

Quản lý (67)

Nâng cao vấn đề với hạn ngạch (18)

Hỗ trợ thực hiện hạn ngạch (13)

Thảo luận về thời gian của mùa vụ (11)

Xác định sự thất bại trong quản lý (11)

Thảo luận về phân bổ giấy phép (9)

Thảo luận về quản lý nguồn lợi chia sẻ (5)

Những hạn chế trong chuỗi (59)

Thảo luận các hạn chế về vận chuyển (24)

Xác định các hạn chế trong tiếp thị (18)

Xác định sự thiếu minh bạch trong chuỗi (7)

Thảo luận về các hạn chế trong bảo quản (4)

Xác định các hạn chế về siêu thị (4)

Thảo luận các hạn chế trong đóng gói (2)

Thiếu kiến ​​thức (44)

Biểu hiện sự không chắc chắn về biến đổi khí hậu (21)

Xác định các khu vực cần nghiên cứu khoa học (16)

Thảo luận những thiếu sót về mô hình (5)

Xác định sự thiếu hiểu biết về hệ thống (2)

Mâu thuẫn (31)

Xác định xung đột các mục tiêu (11)

Thảo luận về ảnh hưởng của hành động từ người khác (10)

Xác định rào cản đối với sự hợp tác (5)

Xác định mâu thuẫn về sự bền vững (5)

Cơ hội (280)

Điểm mạnh của ngành (88)

Thể hiện tính cam kết trong tính bền vững của công nghiệp (27)

Xác định ngành công nghiệp như là chủ động (24)

Ý kiến ​​về định nghĩa lối sống (16)

Xác định tính linh hoạt của ngành (11)

Bình luận về chất lượng sản phẩm (10)

Tiếp thị (83)

Thảo luận về tiềm năng tiếp thị (22)

Thảo luận các sáng kiến ​​tiếp thị (17)

Thảo luận các thị trường khác ngoài Trung Quốc (12)

Thảo luận nhu cầu về sản phẩm (12)

Xác định các lĩnh vực để nâng cao sản phẩm (7)

Thảo luận các sản phẩm mới tiềm năng (5)

Thảo luận về việc tạo ra các thị trường mới (4)

Thảo luận về sự thay đổi nhu cầu (4)

Nhận thức của công chúng (71)

Bình luận về nhận thức của công chúng về ngành (46)

Xác định nhu cầu xây dựng kiến ​​thức (13)

Thảo luận việc sử dụng sản phẩm của nhà hàng (6)

Thảo luận về sở thích sản phẩm của người tiêu dùng (6)

Hợp tác (38)

Ủng hộ hợp tác (20)

Ủng hộ đồng quản lý (10)

Thảo luận về các khoản hỗ trợ tài chính trong ngành (5)

Ủng hộ một hiệp định thương mại (3)

Ứng phó (199)

Khả năng ứng phó biến đổi khí hậu (79)

Ủng hộ cơ hội chọn tạo giống (26)

Ủng hộ nâng cao hiệu quả (18)

Thảo luận các lựa chọn năng lượng thay thế (12)

Thảo luận thay đổi vị trí (11)

Thảo luận về thay đổi loài (10)

Thảo luận về sự dịch chuyển (2)

Ứng phó các xu thế khác (66)

Ủng hộ tăng sản xuất tươi sống (28)

Thảo luận về quản lý nước (11)

Ủng hộ duy trì cơ hội bền vững (8)

Thảo luận việc nắm bắt thời gian (8)

Bình luận về an toàn thực phẩm (4)

Thảo luận về việc sử dụng lồng nuôi (3)

Thảo luận về chất thải dinh dưỡng (2)

Cho ví dụ về đa dạng hóa thu nhập (2)

Sự tự tin về khả năng ứng phó (54)

Thể hiện sự tự tin về ứng phó với biến đổi khí hậu (25)

Xem biến đổi khí hậu như một ưu tiên thấp hơn các xu thế khác (14)

Xem các loài mục tiêu có khả năng phục hồi nhanh (8)

Bình luận về tiềm năng tăng nguồn lợi (7)

Tài liệu tham khảo

ABARES, 2011. Australian Fisheries Statistics 2010, Canberra, August. ABS, 2012. 1301.0 – Year Book Australia, 2012 Forestry and Fishing.

Adger, W.N., Arnell, N.W., Tompkins, E.L., 2005. Successful adaptation to climate change across scales. Global Environ. Chang. 15, 77–86.

Allison, E.H., Perry, A.L., Badjeck, M.-C., Adger, W.N., Brown, K., Conway, D., Halls, A.S., Pilling, G.M., Reynolds, J.D., Andrew, N.L., Dulvy, N.K., 2009. Vulnerability of national economies to the impacts of climate change on fisheries. Fish Fish. 10, 173–196. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467- 2979.2008.00310.x.

Bell, J.D., Ganachaud, A., Gehrke, P.C., Griffiths,  S.P., Hobday, A.J., Hoegh-Guldberg, O., Johnson, J.E., Le Borgne, R., Lehodey, P., Lough, J.M., Matear, R.J.,  Pickering, T.D., Pratchett, M.S., Sen Gupta, A., Senina,  I.,  Waycott,  M.,  2013.  Mixed  responses  of  tropical  Pacific  fisheries  and  aquaculture  to  climate  change. Nat. Clim. Chang. 3, 591–599. http://dx.doi.org/10.1038/NCLIMATE1838.

Buys, L., Miller, E., van Megen, K., 2012. Conceptualising climate change in rural Australia: community perceptions, attitudes and (in) actions. Reg. Environ.

Change 12, 237–248.

Caputi, N., Melville-Smith, R., de Lestang, S., Pearce, A., Feng, M., 2010. The effect of climate change on the western rock lobster (Panulirus cygnus) fishery of Western Australia. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 67, 85–96.

Charmaz, K., 2006. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. Sage publications, London.

Cheung, W.W.L., Sarmiento, J.L., Dunne, J.P., Frölicher, T.L., Lam, V.Y., Palomares, M.L.D., Watson, R., Pauly, D., 2012. Shrinking of fishes exacerbates impacts of global ocean changes on marine ecosystems. Nat. Clim. Chang.. http://dx.doi.org/10.1038/NCLIMATE1691.

Comiskey, S., 2009. Australian Oyster Industry Supply Chain Analysis, Report for Australian Seafood Cooperative Research Centre. CDI Pinnacle Management, Queensland.

Doney, S.C., Ruckelshaus, M., Duffy, J.E., Barry, J.P., Chan, F., English, C.A., Galindo, H.M., Grebmeier, J.M., Hollowed, A.B., Knowlton, N., Polovina, J., Rabalais, N.N., Sydeman, W.J., Talley, L.D., 2012. Climate change impacts on marine ecosystems. Annu. Rev. Marine Sci. 4, 11–37.

Emery, T. J., Hartmann, K., Green, B. S., Gardner, C., Tisdell, J., Fishing for revenue: how leasing quota can be hazardous to your health. ICES J. Marine Sci., in press.

Fearne, A., Martinez, M.G., Dent, B., 2012. Dimensions of sustainable value chains: implications for value chain analysis. Supply Chain Manage. Int. J. 17, 575–581.

Frusher, S.D., Hobday, A.J., Jennings, S.M., Crighton, C., D’Silva, D., Pecl, G.T., Haward, M., Holbrook, N.J., Nursey-Bray, M., Pecl, G.T., van Putten, E.I., 2013. A short history of a marine hotspot – from anecdote to adaptation in south-east Australia. Rev. Fish Biol. Fisheries. http://dx.doi.org/10.1007/s11160-013- 9325-7.

FAO, 2011. The State of World Fisheries and Aquaculture. FAO, Rome.

Grescoe, T., 2008. Bottomfeeder. How to eat ethically in a world of vanishing seafood. Bloomsbury, New York. Grafton, R.Q., 2010. Adaptation to climate change in marine capture fisheries. Mar. Policy 34, 606–615.

Hamon, K.G., Thébaud, O., Frusher, S., Little, L.R., 2009. A retrospective analysis of the effects of adopting individual transferable quotas in the Tasmanian red rock lobster, Jasus edwardsii, fishery. Aquat. Living Resour. 22, 549–558.

Hamon, K., Frusher, S.D., Little, R., Thébaud, O., Punt, A.E., 2013. Adaptive behaviour of fishers to external perturbation: simulation of the Tasmanian rock lobster fishery. Rev. Fish Biol. Fisheries. http://dx.doi.org/10.1007/s11160-013-9302-1.

Hobday, A.J., Poloczanska, E.S., 2010. Fisheries and aquaculture. In: Stokes, C.J., Howden, S.M. (Eds.), Adapting Agriculture to Climate Change: Preparing Australian Agriculture, Forestry and Fisheries for the Future. CSIRO Publishing, Melbourne, pp. 205–228.

Hobday, A.J., 2010. Ensemble analysis of the future distribution of large pelagic fishes in Australia. Prog. Oceanogr. 86, 291–301. http://dx.doi.org/10.1016/ j.pocean.2010.04.023.

Hobday, A.J., Lough, J.M., 2011. Projected climate change in Australian marine and freshwater environments. Mar. Freshw. Res. 62, 1000–1014.

Hobday, A.J., Bustamante, R.H., Farmery, A., Frusher, S., Green, B., Jennings, S., Lim-Camacho, L., Norman-Lopez, A., Pascoe, S., Pecl, G., Plaganyi, E., van Putten, E.I., Schrobback, P., Thebaud, O., Thomas, L., 2013. Growth Opportunities & Critical Elements in the Supply Chain for Wild Fisheries & Aquaculture in a Changing Climate. Final Report. FRDC-DCCEE Marine National Adaptation, Program 2011/233.

Hogan, A., Bode, A., Berry, H., 2011. Farmer health and adaptive capacity in the face of climate change and variability. Part 2: contexts, personal attributes   and behaviors. Int. J. Environ. Res. Public Health 8, 4055–4068.

Jira, C., Toffel, M.W., 2012. Engaging Supply Chains in Climate Change. Harvard Business School, Harvard. Kahan, D., 2010. Fixing the communications failure. Nature 463, 296–297.

Kaiser, M.J., Edward-Jones, G., 2006. The role of ecolabeling in fisheries management and conservation. Conserv. Biol. 20, 392–398.

Last, P.R., White, W.T., Gledhill, D.C., Hobday, A.J., Brown, R., Edgar, G.J., Pecl, G.T., 2011. Long-term shifts in abundance and distribution of a temperate fish fauna: a response to climate change and fishing practices. Glob. Ecol. Biogeogr. 20, 58–72. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-8238.2010.00575.x.

Ling, S.D., Johnson, C.R., Ridgway, K., Hobday, A.J., Haddon, M., 2009. Climate driven range extension of a sea urchin: inferring future trends by analysis of recent population dynamics. Glob. Change Biol. 15, 719–731.

Linnenluecke, M.K., Stathakis, A., Griffiths, A., 2011. Firm relocation as adaptive response to climate change and weather extremes. Global Environ. Chang.

21, 123–133.

Lough, J.M., Hobday, A.J., 2011. Observed climate change in Australian marine and freshwater environments. Mar. Freshw. Res. 62, 984–999.

Marshall, N.A., Tobin, R.C., Marshall, P.A., Gooch, M., Hobday, A.J., 2013. Vulnerability of marine resource users to extreme weather events. Ecosystems 16, 797–809. http://dx.doi.org/10.1007/s10021-013-9651-6.

Marshall, N.A., 2010. Understanding social resilience to climate variability in primary enterprises and industries. Global Environ. Chang. 20, 36–43.

Merino, G., Barange, M., Blanchard, J.L., Harle, J., Holmes, R., Allen, I., Rodwell, L.D., 2012. Can marine fisheries and aquaculture meet fish demand from a growing human population in a changing climate? Global Environ. Chang. 22, 795–806. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.03.003.

Nellemann, C., MacDevette, M., Manders, T., Eickhout, B., Svihus, B., Prins, A.G., Kaltenborn, B.P., 2009. The Environmental Food Crisis – The Environment’s Role in Averting Future Food Crises. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal.

Nelson, D.R., Adger, W.N., Brown, K., 2007. Adaptation to environmental change: contributions of a resilience framework. Annu. Rev. Environ. Resour. 32, 395–419.

Nir, A.-S., Ding, J.-F., Chou, C.-C., 2011. Inter-organizational culture, trust, knowledge sharing, collaboration and performance in supply chain of maritime industries: examining the linkages. Afr. J. Business Manage. 6, 5927–5938.

Norman-Lopez, A., Pascoe, S., Thebaud, O., van Putten, E.I., Innes, J., Jennings, S., Hobday, A.J., Green, B., Plaganyi, E., 2013. Price integration in the Australian rock lobster industry: implications for management and climate change adaptation. Austr. J. Agri. Resour. Econ.. http://dx.doi.org/10.1111/1467- 8489.12020.

Nursey-Bray, M., Pecl, G., Frusher, S., Gardner, C., Haward, M., Hobday, A.J., Jennings, S., Punt, A., Revill, H., van Putten, I., 2012. Communicating climate change: climate change risk perceptions and rock lobster fishers, Tasmania. Mar. Policy 36, 753–759.

Nye, J.A., Link, J.S., Hare, J.A., Overholtz, W.J., 2009. Changing spatial distribution of fish stocks in relation to climate and population size on the Northeast United States continental shelf. Mar. Ecol. Prog. Ser. 393, 111–129.

Pearce, A., Feng, M., 2007. Observations of warming on the Western Australian continental shelf. Mar. Freshw. Res. 58, 914–920.

Pelletier, N., Tyedmers, P., 2008. Life cycle considerations for improving sustainability assessments in seafood awareness campaigns. Environ. Manage. 42, 918–931.

Peterson, J., Cornwall, F., Pearson, C.J., 2000. Chain Stocktake of some Australian Agricultural and Fishing Industries. Bureau of Rural Sciences, Canberra. Pinsky, M., Fogarty, M.J., 2012. Lagged social-ecological responses to climate and range shifts in fisheries. Clim. Change 115, 883–891. http://dx.doi.org/

10.1007/s10584-012-0599-x.

Poloczanska, E.S., Babcock, R.C., Butler, A., Hobday, A.J., Hoegh-Guldberg, O., Kunz, T.J., Matear, R., Milton, D., Okey, T.A., Richardson, A.J., 2007. Climate change and Australian marine life. Oceanogr. Mar. Biol. Annu. Rev. 45, 409–480.

Poloczanska, E.S., Brown, C.J., Sydeman, W.J., Kiessling, W., Schoeman, D.S., Moore, P.J., Brander, K., Bruno, J.F., Buckley, L.B.,  Burrows, M.T., Duarte, C.M.,  Halpern, B.S., Holding, J., Kappel, C.V., O’Connor, M.I., Pandolfi, J.M., Parmesan, C., Schwing, F., Thompson, S.A., Richardson, A.J., 2013. Global imprint of climate change on marine life. Nat. Clim. Chang.. http://dx.doi.org/10.1038/NCLIMATE1958.

Ridgway, K.R., 2007. Long-term trend and decadal variability of the southward penetration of the East Australian Current. Geophys. Res. Lett. 34, L13613. http://dx.doi.org/10.1029/2007GL030393.

Ruello & Associates, 2008. Queensland Seafood Supply Chain Study, Report prepared for Queensland Department of Primary Industries and Fisheries. Ruello & Associates, Queensland.

Smith, A.D.M., Fulton, E.A., Hobday, A.J., Smith, D.C., Shoulder, P., 2007. Scientific tools to support practical implementation of ecosystem based fisheries management. ICES J. Mar. Sci. 64, 633–639.

Smith, A.D.M., Smith, D.C., Tuck, G.N., Klaer, N., Punt, A.E., Knuckey, I.A., Prince, J.D., Morison, A., Kloser, R., Haddon, M., Wayte, S., Day, J., Fay, G., Pribac, F., Fuller, M., Taylor, B., Little, R., 2008. Experience in implementing harvest strategies in Australia’s south-eastern fisheries. Fish. Res. 94, 373–379.

Smith, A.D.M., Smith, D.C., 2001. A complex quota-managed fishery: science and management in Australia’s South-east Fishery. Introduction and Overview.

Mar. Freshw. Res. 52, 353–360.

Soosay, C., Fearne, A., Dent, B., 2012. Sustainable value chain analysis – a case study of Oxford Landing from ‘‘vine to dine’’. Supply Chain Manage. Int. J. 17, 68–77.

Sparks, M., 2011. Community Perceptions of the Sustainability of the Fishing Industry in Australia. Fisheries Research and Development Corporation, Canberra.

Spencer, S., Kneebone, M., 2012. FoodMap: An Analysis of the Australian Food Supply Chain. Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Canberra. Strauss, A., Corbin, J., 1998. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, second ed. Sage publications,

Thousand Oaks.

Tyedmers, P., Watson, R., Pauly, D., 2005. Fueling global fishing fleets. Ambio 34, 635–638. Weber, E., 2011. Climate change hits home. Nat. Clim. Chang. 1, 25–26.

Wernberg, T., Russell, B.D., Thompson, M.S., Gurgel, F.D., Bradshaw, C.J.A., Poloczanksa, E.S., Connell, S.D., 2011. Seaweed communities in retreat from ocean warming. Curr. Biol. 21, 1–5. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2011.09.028.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096313000065

 

A. Fleming, A.J. Hobday[1], A. Farmery, E.I. van Putten, G.T. Pecl, B.S. Green, L. Lim-Camacho

 

Thông báo

326087