Get Adobe Flash player

Hệ thống đánh dấu mã vạch DNA mini để xác thực các sản phẩm các đã qua chế biến. Phần 10

Tất cả các sản phẩm có mã vạch có thể được xác định là các loài được liệt kê trên nhãn sản phẩm trừ ba trường hợp liên quan đến sản phẩm cá ngừ (xem bên dưới) và trong hai trường hợp phát hiện ra có sự thay thế loài (Bảng 3). Thay thế loài là một hình thức gian lận hải sản, trong đó hải sản bị nhầm lẫn với các sản phẩm nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Trong một trường hợp thay thế loài được phát hiện bằng các mã vạch mini, một mẫu được ghi nhãn là “Cá hồi Alaska tự nhiên” (RB-1_102) đã được tìm thấy là gắn sai nhãn mác. Mẫu này được mong đợi là một loài cá hồi Thái Bình Dương

(chi Oncorhynchus), nhưng nó được xác định bằng mã vạch mini là cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar). Cá hồi Đại Tây Dương không được thu hoạch thương mại ở Bắc Mỹ, nhưng nó là một loài cá nuôi trong trang trại. Hơn nữa, nuôi cá hồi Đại Tây Dương không được phép ở tiểu bang Alaska (http: // www.legis.state.ak.us/basis/statutes.asp?title=16#16.40.100). Trong khi một số loài cá hồi Thái Bình Dương được bán với mức giá thấp hơn cá hồi Đại Tây Dương, thì cá hồi tự nhiên có lợi thế marketing nhất định so với cá hồi nuôi37, điều này có thể là một động lực thúc đẩy cho hình thức thay thế này. Quả thật là, việc thay cá hồi nuôi cho cá hồi tự nhiên là một trong những ví dụ về sự thay thế loài được biết đến bởi FDA40 (FDA, 2013b). Mặt khác, một mẫu khác được ghi nhãn là “cá hồi đỏ Alaska tự nhiên” (RB-1_92) được tìm thấy có chứa đúng loài cá hồi Thái Bình Dương ghi trên nhãn Oncorhynchus nerka. Trong một ví dụ khác về gắn sai nhãn mác, mẫu RB-3_131 được dán nhãn là “Cá thu trong nước sốt cà chua”, nhưng mã vạch mini DNA xác định mẫu này là Decapterus russelli. Trong khi cá thu là tên thị trường được chấp nhận cho một số loài, bao gồm Scomber scombrus, Gasterochisma melampus, và Grammatorcynus bicarinatus, nó không phải là tên thị trường được chấp nhận dành cho D. russelli theo FDA Seafood List41 (FDA, 2013c). Một trong những tên bản địa có liên quan đến cái tên khoa học này là cá sòng giỏ, nhưng tên thị trường duy nhất được chấp nhận cho D. russelli ở Mỹ là cá sòng hay cá sòng Ấn Độ. Phù hợp với những phát hiện này, một nghiên cứu trước đây đã báo cáo rằng Decapterus spp. được biết đến là loài thay thế cho các loài khác có giá trị 

cao hơn trong thực phẩm chế biến và chúng có cùng đặc tính cảm quan với các loài thuộc chi Scomber, làm cho chúng khó phân biệt nếu không qua kiểm định trong phòng thí nghiệm.

 

Shadi Shokralla , Rosalee S. Hellberg, Sara M. Handy, Ian King và Mehdrad Hajibabae

 

Thông báo

325979