Get Adobe Flash player

Quy trình nuôi thành thục và đẻ trứng của tôm thẻ chân trắng nhập khẩu trong ấp nở quy mô thương mại ở bờ biển Đông Nam Ấn Độ. Phần 2

Vật liệu và phương pháp

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 11 năm 2013 tại các trại sản xuất giống thủy sản M/s Lotus, Chennai, Ấn Độ. Ở đó có sẵn các cơ sở vật chất phù hợp để nghiên cứu hoạt động ấp nở và quản lý trại giống.

Tôm bố mẹ

Tôm bố mẹ được nhập khẩu từ SIS (Hệ thống cải tiến tôm) Florida, Mỹ và kiểm dịch bởi Cơ quan Kiểm dịch Thủy sản (AQF) để đảm bảo tình trạng SPF của tôm bố mẹ nhập khẩu, do đó hạn chế sự xâm nhập của bất cứ cá thể bố mẹ bị nhiễm bệnh nào vào khu vực. Tôm bố mẹ trưởng thành được đóng riêng 2 túi được bơm vào lượng ôxy thích hợp bởi động cơ cách điện trước khi đưa vào trại sản xuất giống.

Tôm bố mẹ được vận chuyển ban đêm để tránh cho tôm bị căng thẳng. Giữ các ống cao su che phần đầu nhọn của tôm để tránh làm thủng các túi nhựa (Hình 1-3).

tom

Hình 1: Tôm L. vannamei sẵn sàng để đẻ trứng.

tom1

Hình 2: Tôm mẹ trưởng thành L. vannamei.

tom2

 

 Hình 3: Tôm bố trưởng thành L. vannamei.

 

Kannan D , Thirunavukkarasu P, Jagadeesan K, Shettu N and Aswini Kumar

Tâm Duyên dịch

che phần đầu nhọn của tôm để tránh làm thủng các túi nhựa (Hình 1-3).

 

Hình 1: Tôm L. vannamei sẵn sàng để đẻ trứng.

 

Hình 2: Tôm mẹ trưởng thành L. vannamei.

 

Hình 3: Tôm bố trưởng thành L. vannamei.

 

Thông báo

326121