Get Adobe Flash player

Quy trình nuôi thành thục và đẻ trứng của tôm thẻ chân trắng nhập khẩu trong ấp nở quy mô thương mại ở bờ biển Đông Nam Ấn Độ. Phần 6

Hiệu suất sinh sản

Một khía cạnh quan trọng của nghiên cứu này là về ảnh hưởng của số con đẻ trứng đối với sự phát triển và thành thục của tôm dưới điều kiện nuôi nhốt. Nghiên cứu này nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống trong ngành nuôi trồng thuỷ sản. Năng suất ấu trùng là một phân số của số lượng trứng mỗi lần sinh sản. Khi kích thước của tôm mẹ tăng từ 30 gm  đến 52 gm (Bảng 1), số trứng trung bình trên mỗi lần sinh sản tăng từ 150.000 lên 400.000. Mặc dù tôm mẹ ngày càng lớn hơn trong giai đoạn nghiên cứu (Bảng 1)

và tôm mẹ lớn hơn sẽ được mong đợi sẽ sinh ra nhiều trứng hơn cho mỗi lần sinh sản và ấp nở. Mối quan hệ giữa số trứng trên mỗi lần sinh sản và số tôm sinh sản trứng khác với mối quan hệ giữa số con sinh sản và trọng lượng của đàn tôm bố mẹ. Tỷ lệ ấp nở được tăng lên từ lần sinh sản thứ 3 trở đi. Tỷ lệ sản xuất ấu trùng (NUP), phân số của sản lượng trứng và tỷ lệ ấp nở, đã tăng đáng kể từ 15.000 lên 222.000. Tỷ lệ nở ở mức thấp hơn từ đợt sinh sản lần 1 đến lần thứ 3 làm giảm giá trị của NPR.

 

Kannan D , Thirunavukkarasu P, Jagadeesan K, Shettu N and Aswini Kumar

 

Thông báo

326086