Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 1

Bangladesh là một trong những nước phù hợp nhất trên thế giới đối với nuôi tôm nước ngọt (Macrobrachium rosenbergii)[1] nhờ vào nguồn tài nguyên sinh lý thuận lợi (Ahmed và cộng sự, 2008). Nghề nuôi tôm là rất phổ biến ở các tỉnh duyên hải Bangladesh do có sẵn nguồn tôm bột tự nhiên[2] (Ahmed và cộng sự, 2010a). Một vùng nước cạn có thể tạo ra nhiều cơ hội cho nghề sản xuất tôm. Tổng diện tích nuôi tôm ước đạt 65.241 ha. Trên 75% diện tích nuôi trồng nằm ở phía tây nam của

Bangladesh, phần còn lại ở phía đông nam. Tổng sản lượng nuôi tôm ở Bangladesh ước tính đạt 43.713 tấn trong giai đoạn 2012-2013[3], năng suất trung bình hàng năm là 670 kg/ha (FRSS, 2014). Nghề nuôi tôm ở Bangladesh đã tạo ra nhiều cơ hội sinh kế cho người nghèo vùng duyên hải, với hơn 833.000 nông dân tham gia sản xuất tôm nước ngọt và nước mặn[1] (DoF, 2014).

Trong ba thập kỷ qua, sự phát triển của nghề nuôi tôm nước ngọt và nước mặn đã thu hút được sự quan tâm đáng kể do tiềm năng xuất khẩu trong thị trường toàn cầu, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU) và châu Mỹ (Hoa Kỳ). Trong giai đoạn 2012-2013, Bangladesh đã xuất khẩu 43.953 tấn tôm nước ngọt và nước mặn trị giá 396 triệu USD, trong đó 92 triệu USD (23%) là tôm nước ngọt (FRSS, 2014). Nhìn chung, đây này là ngành xuất khẩu lớn thứ 2 sau các sản phẩm may mặc. Tóm lại, sản xuất tôm nước ngọt và tôm nước mặn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Bangladesh, đóng góp vào thu nhập xuất khẩu, sản xuất lương thực, cơ hội sinh kế và giảm nghèo (Ahmed, 2013a).[1] Thuật ngữ “prawn” được sử dụng cho các loài nước ngọt và “shrimp” cho các sinh vật biển và nước mặn. Thống kê thường không phân biệt giữa tôm và tôm ở Bangladesh.[1] Tôm nước ngọt là một loài catadromous nở hoặc sinh sản trong môi trường biển và di đến các vùng nước ngọt.

[2] Thuật ngữ “postlarvae thường áp dụng đối với loài vật từ thời điểm metamorphosis đến khoảng 60 ngày sau đó. “Hậu ấu trùng” (postlarvae) tôm bột (fry) được sử dụng hoán đổi cho nhau trong bài báo này.

[3] Năm tài chính của Bangladesh: 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6.

Bangladesh là một trong những nước phù hợp nhất trên thế giới đối với nuôi tôm nước ngọt (Macrobrachium rosenbergii)[1] nhờ vào nguồn tài nguyên sinh lý thuận lợi (Ahmed và cộng sự, 2008). Nghề nuôi tôm là rất phổ biến ở các tỉnh duyên hải Bangladesh do có sẵn nguồn tôm bột tự nhiên[2] (Ahmed và cộng sự, 2010a). Một vùng nước cạn có thể tạo ra nhiều cơ hội cho nghề sản xuất tôm. Tổng diện tích nuôi tôm ước đạt 65.241 ha. Trên 75% diện tích nuôi trồng nằm ở phía tây nam của Bangladesh, phần còn lại ở phía đông nam. Tổng sản lượng nuôi tôm ở Bangladesh ước tính đạt 43.713 tấn trong giai đoạn 2012-2013[3], năng suất trung bình hàng năm là 670 kg/ha (FRSS, 2014). Nghề nuôi tôm ở Bangladesh đã tạo ra nhiều cơ hội sinh kế cho người nghèo vùng duyên hải, với hơn


[1] Tôm nước ngọt là một loài catadromous nở hoặc sinh sản trong môi trường biển và di đến các vùng nước ngọt.

[2] Thuật ngữ “postlarvae thường áp dụng đối với loài vật từ thời điểm metamorphosis đến khoảng 60 ngày sau đó. “Hậu ấu trùng” (postlarvae) tôm bột (fry) được sử dụng hoán đổi cho nhau trong bài báo này.

[3] Năm tài chính của Bangladesh: 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6.

Thông báo

326019