Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 2

Biến đổi khí hậu đã được xác định là mối đe dọa đối với nghề nuôi tôm nước ngọt có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập xuất khẩu và hậu quả tổng thể cho nền kinh tế Bangladesh (Ahmed, 2013a, Ahmed và cộng sự, 2013). Bangladesh là một điểm nóng toàn cầu đối với biến đổi khí hậu. Theo chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu, Bangladesh đã đứng ở vị trí thứ nhất trong năm 2012 trong số các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và xếp thứ 6 vào năm 2015 (Harmeling và Eckstein, 2012; Kreft và cộng sự, 2014). Xem xét tính dễ tổn thương của nghề nuôi tôm so với các tác động của biến đổi khí hậu, cần xây dựng các chiến lược thích ứng để đối phó với những thách thức.

Để nghề nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu đòi hỏi phải có sự kết hợp của các chiến lược và chính sách. Mặc dù các chiến lược thích ứng dựa vào cộng đồng đã được đề xuất để đối phó với những thách thức (Ahmed và cộng sự, 2014), một chiến lược quan trọng là dịch chuyển nghề nuôi tôm từ ven biển vào đất liền ít chịu tác động của biến đổi khí hậu hơn. Một số nông dân tiên tiến đã bắt đầu nuôi hỗn hợp tôm nước ngọt và nước mặn ở vùng duyên hải Bangladesh do độ mặn nước tăng (Ahmed, 2013a). Tuy nhiên, nuôi tôm ở vùng duyên hải Bangladesh cũng đã được quan tâm bởi những mối quan ngại gần đây về biến đổi khí hậu (Ahmed and Diana, 2015). Các chiến lược thích ứng dựa vào cộng đồng có thể giúp những người nuôi tôm hiện tại thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng duyên hải Bangladesh, trong khi việc mở rộng nuôi tôm sẽ làm gia tăng hoặc duy trì sản xuất tôm cũng như thu nhập từ xuất khẩu ở Bangladesh.

Bài viết này xem xét các tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi tôm ở vùng duyên hải Bangladesh. Nó cũng xác định được cơ hội và thách thức đối với chuyển đổi nuôi tôm từ bờ biển vào đất liền. Mục đích của bài báo này là để làm nổi bật các vấn đề chính đối với việc mở rộng nghề nuôi tôm.

 

sodo11

Hình 1. Bản đồ Bangladesh thể hiện các khu vực nghiên cứu của các quận Bagerhat và Gopalganj.

 

Nesar Ahmed , James S. Diana 

Thông báo

326138