Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 8

Ngập lụt vùng duyên hải

            Nghề nuôi tôm cực kỳ dễ bị tổn hại do ngập lụt vùng duyên hải bởi những trận lụt đột ngột hoặc kéo dài thường gây hại cho các trại nuôi tôm. Hầu hết nông dân (83%) báo cáo rằng việc thu hoạch tôm toàn bộ hoặc một phần thường thất bại do ngập lụt vùng duyên hải. Việc ngăn chặn tôm thoát khỏi là khó khăn trong những trận lụt vì những con đê thấp và hẹp. Lũ lụt cũng cho phép những loại cá  săn mồi với bệnh tật và ký sinh trùng xâm nhập vào trong các trại nuôi tôm.

Chất lượng nước cũng bị ảnh hưởng bởi ngập lụt vùng duyên hải do ô nhiễm các chất độc hại và các chất gây ô nhiễm từ đất. Ấu trùng tôm rất nhạy cảm với chất lượng nước và bất kỳ sự thay đổi nào về chất lượng nước ảnh hưởng đến sự sống còn và tăng trưởng của chúng, dẫn đến việc mất toàn bộ sản lượng tôm. Theo những người cung cấp thông tin chính, ngập lụt vùng duyên hải thường làm tăng xói mòn đất và độ đục của nước làm giảm sự khuếch tán của ánh sáng, do đó cản trở sự quang hợp và làm giảm oxy hòa tan. Tôm có nhu cầu oxy cao và việc giảm oxy dưới 5ppm có thể làm tăng tỷ lệ tử vong (New, 2002). Sự suy giảm oxy nhanh có thể làm giảm sự phong phú của các loài sinh vật phù du cản trở các mối tương quan sinh thái giữa các thành phần hữu sinh và vô sinh (Harley và cộng sự, 2006).

 

Nesar Ahmed , James S. Diana

 

Thông báo

326016