Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 10

Mực nước biển tăng

            Mực nước biển tăng có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến nghề nuôi tôm. Trong các cuộc khảo sát thực địa, chúng tôi nhận thấy rằng mực nước biển dâng đã ảnh hưởng đến các trại nuôi tôm. Khoảng 71% nông dân cho biết mực nước biển dâng cao làm giảm hệ sinh thái của các trại nuôi tôm do gia tăng tình trạng xói mòn bờ biển và điều kiện ngập úng.

Các sinh vật đáy trong các trang trại nuôi tôm có thể bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng có thể có những tác động đáng kể đến các chức năng của hệ sinh thái. Hơn nữa, các chức năng hệ sinh thái của các trại nuôi tôm có thể bị ảnh hưởng nặng nề do mực nước biển dâng cao làm gia tăng lượng phát thải CO2 và giảm độ pH (Harley và cộng sự, 2006). Hầu hết những người cung cấp thông tin cho biết mực nước biển dâng đã ảnh hưởng đến rừng ngập mặn Sundarbans, nơi cung cấp nguồn thức ăn, lai tạo giống và ương nuôi tôm quan trọng. Nếu Sundarbans bị mất một phần do mực nước biển dâng, nó sẽ gây mất cân bằng trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể tôm. Những thay đổi trong hệ sinh thái rừng ngập mặn có thể làm thay đổi mùa sinh sản và sự thành công của phói giống tôm, do đó giảm sự sẵn có của ấu trùng tự nhiên (Ahmed và cộng sự, 2013).

 

Nesar Ahmed , James S. Diana

 

Thông báo

396035