Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 13

Lượng mưa

            Sự thay đổi lượng mưa có ảnh hưởng bất lợi đến sản lượng tôm. Khoảng 37% nông dân báo cáo rằng lượng mưa lớn thường gây thiệt hại về vật lý cho các trang trại và tôm bò qua đê khi mưa lớn. Những trận mưa lớn gây đục nước có thể có những ảnh hưởng bất lợi đến hệ sinh thái của các trang trại nuôi tôm. Theo những người cung cấp thông tin chính

, độ đục nước làm giảm sự khuếch tán của ánh sáng mặt trời vào nước và ức chế sự sản xuất oxy do làm giảm sự quang hợp và năng suất ban đầu. Lượng mưa lớn thường gây ra nhiệt độ nước thấp ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và sản lượng tôm. Nhiệt độ nước thấp ảnh hưởng đến việc tuyển lựa tôm vì điều kiện ấm áp mới thích hợp cho việc này. Nhiệt độ nước dưới 24°C có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của ấu trùng tôm, và do đó, đòi hỏi nhiều thời gian hơn cho chúng để đạt được sự biến hóa (New, 2002). Việc tiếp thị tôm là một vấn đề trong những ngày mưa vì đường xá xuống cấp và phương tiện vận chuyển kém do các vùng sâu vùng xa ven biển vẫn phải đối mặt với những khó khăn về khả năng tiếp cận.

 

Nesar Ahmed , James S. Diana

 

Thông báo

335922