Get Adobe Flash player

Nghiên cứu về sự sinh trưởng và phát triển của 2 loại thanh long (Hylocereus undatus)

Việc điều tra ban đầu được tiến hành dưới AEZ-29 tại Trạm Nghiên cứu Nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Bangladesh (BARI), Pahartali, Chittagong trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 5 năm 2012 để đánh giá 2 loại thanh long. Cây dài hơn (272.13 cm) được ghi lại trong HUP 002 trong khi cây trong HUP 001 đạt 263.34 cm sau nửa năm trồng. Nụ hoa xuất hiện sau 17 tháng (ngày 9/5/2012) trong HUP 001, trong khi ở HUP 002 chỉ xuất hiện sau 15 tháng (ngày 22/3/2012).

Nụ hoa từ lúc xuất hiện đến khi nở là 28 ngày và quả chín sau 33 ngày tính từ lúc nở hoa trong HUP 001, trong khi ở HUP 002 mất 35 ngày để nở hoa và quả chín sau 32 ngày tính từ lúc nở hoa. Ở HUP 002 có số hoa/cây nhiều hơn trong khi ở HUP 001 số hoa/cây ít hơn. Nhiều bao phấn được tìm thấy bên dưới đầu nhụy với những cánh hoa trắng thu hút ở cả 2 loại thanh long. Trọng lượng quả nằm trong khoảng 200-375 g trong HUP 002, nhưng ở HUP 001 chỉ đạt khoảng 150-200 g. phần ăn được lần lượt là 91% và 92% với 11.4% TSS ở HUP 001 và HUP 002. Màu của phần thịt quả ở HUP 001 là màu trắng trong khi ở HUP 002 là màu đỏ.

M. M. Alam Patwary , M. H. Rahman, H. Barua, S. Sarkar, và Md. Shamsul Alam(*)
Ngày chấp nhận: 6/12/2013
The Agriculturists 11(2):52-57 (2013)

A Scientific Journal of Krishi Foundation

*Liên hệ tác giả: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tâm Duyên Dịch

Thông báo

404027