Get Adobe Flash player

Ảnh hưởng của việc áp dụng 1-methylcyclopropene trước và sau khi thu hoạch lên độ chín của thanh long vàng (Selenicerus megalanthus Haw)

Ảnh hưởng của việc áp dụng trước và sau thu hoạch dung dịch 1-methylcyclopropene (1-MCP) có nồng độ 200 và 400 µg/L lên thanh long vàng (giai đoạn chín 3) đã được đánh giá. Những thay đổi về tỷ lệ hô hấp, màu sắc, độ chắc, hàm lượng chất rắn hòa tan, độ axit định lượng, chỉ số chín, sự giảm trọng lượng và bảo quản thương mại đã được đo lường.

Các kết quả cho thấy việc áp dụng 1-MCP nồng độ 400 µg/L trước thu hoạch đã duy trì được màu sắc của quả, giữ được độ chắc, và giảm thất thoát trọng lượng và chỉ số chín của quả. Kết quả này được giải thích bằng sự suy giảm các cơ quan cảm biến màng tế bào có sẵn để khóa ethylene, do đó gia tăng mức độ nhạy cảm ethylene và độ lớn phản ứng. Việc áp dụng 1-MCP trước thu hoạch có thể thúc đẩy độ chín của thanh long vàng. Việc áp dụng 1-MCP nồng độ 200 µg/L dẫn đến những thay đổi nhỏ hơn về màu sắc và độ axit định lượng so với đối chứng. Tổng cộng chất rắn hòa tan và pH không bị ảnh hưởng đáng kể bởi các nghiệm thức. Việc áp dụng 1-MCP duy trì độ xơ của quả thêm 3 ngày khi so sánh với nghiệm thức đối chứng.
Liliana SERNA C. (*), Laura S. TORRES V., Alfredo A. AYALAA
Ngày chấp nhận: 28/3/2012
Vitae, Revista de la facultad de Química Farmacéutica
Volumen 19 número 1, ano 2012
Universidad de Antioquia, Medellín, Columbia. pags.49-59
* Liên hệ tác giả: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Thông báo

404241