Get Adobe Flash player

Nghiên cứu về chế biến và bảo quản thạch thanh long (Hylocereus undatus)

Mục đích của nghiên cứu là nhằm phân tích thành phần tương đối của thanh long (Hylocereus undatus) và phát triển sản phẩm thạch thanh long để thẩm định triển vọng của nó trên thị trường.

Việc phân tích tương đối cho thấy độ ẩm 87.9±0.03%, tro 87.9±0.03%, đường giảm 4.50±0.04%, đường không giảm 3.50±0.01%, tổng lượng đường 8.00±0.01%, tổng chất rắn hòa tan 11±0.13%, pH 4.20±0.02%, độ axit 0.45±0.01% và vitamin C 9.90±0.04%. Khi đó thạch thanh long được chuẩn bị theo công thức chuẩn (0.05%, 0.1%, và 1.5% pectin) được phân tích thành phần dinh dưỡng bằng phương pháp tiêu chuẩn. Ba mẫu chứa nhiểu hoặc ít hơn thành phần dinh dưỡng tương đương. Sản phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thường (27oC đến 34oC) trong giai đoạn 6 tháng và thang điểm chất lượng đã được đánh giá. Trong quá trình bảo quản, những thay đổi về màu sắc, mùi, vị, TSS và pH được quan sát. Không có thay đổi đặc biệt nào về thành phần được tìm thấy trong 4 tháng đầu bảo quản và một ít thay đổi về pH được nhận thấy sau 4 tháng. Một ban đánh giá mùi vị bao gồm 10 người đánh giá mức độ chấp nhận của các mẫu. Các sở thích của người tiêu dùng được đo bằng phân tích thống kê. Trong số các mẫu thạch có chứa 1,5% pectin bảo đảm điểm số cao nhất về màu sắc, hương vị, độ đục và mức chấp nhận chung.
M. Z. Islam , M. T. H. Khan, M. M. Hoque và M. M. Rahman
Ngày chấp nhận: 15/11/2012
The Agriculturists 10 (2): 29-35 (2012)
A Scientific Journal of Krishi Foundation
Liên hệ tác giả: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tâm Duyên dịch

Thông báo

335854