Get Adobe Flash player

So sánh các hoạt tính chống oxi hóa của chiết xuất methanol từ thanh long ruột đỏ và trắng

Mục tiêu: Trong nghiên cứu này chúng tôi quan tâm đến việc tiến hành so sánh hoạt tính chống oxi hóa của thanh long ruột đỏ và trắng.

Phương pháp: Chiết xuất methanol từ cả hai loại thanh long được kiểm định hoạt tính chống oxi hóa sử dụng phương pháp DPPH.
Kết quả: Các kết quả cho thấy chiết xuất methanol của thanh long ruột đỏ có hoạt tính chống oxi hóa tốt hơn thanh long ruột trắng.
Kết luận: Thanh long ruột đỏ là đối tượng tốt để nghiên cứu xa hơn.
Mahendran Sekar , Nur Fatin Zulkifli, Nur-Aina Azman, Nur Afiqah Azhar, Abdin Shakirin, Mohamad Norpi, Hafizati Izuani Musa, Nurul Syuhada Sahak, Mohd Syafiq Abdullah
International Journal of Current Pharmaceutical Research
Vol 8, Issue 3, 2016
Liên hệ tác giả: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tâm Duyên dịch

Thông báo

335927