Get Adobe Flash player

Thành phần hóa học và đánh giá in vitro các hoạt tính gây độc tế bào và chống oxi hóa của các chiết xuất CO2 siêu tới hạn của vỏ thanh long.

Cơ sở: Hylocereus polyrhizus và Hylocereus undatus là hai giống thanh long thông dụng, và quả thanh long đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Tuy nhiên, những nghiên cứu về thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của phần thịt và vỏ quả vẫn còn hạn chế.

Kết quả: Dịch chiết xuất từ vỏ thanh long (Hylocereus polyrhizus và Hylocereus undatus) được thực hiện bằng phương pháp chiết xuất siêu tới hạn và được phân tích bằng phương pháp sắc ký khí – đo khối lượng quang phổ. Các hoạt tính gây độc tế bào và chống oxi hoá của chúng cũng đã được điều tra. Các thành phần chính của chiết xuất Hylocereus polyrhizus là β-amyrin (15.87%), α-amyrin (13.90%), octacosane (12.2%), γ-sitosterol (9.35%), octadecane (6.27%), 1-tetracosanol (5.19%), stigmast-4-en-3-one (4.65%), và campesterol (4.16%), trong khi đó trong chiết xuất Hylocereus undatus là β-amyrin(23.39%), γ-sitosterol(19.32%), andoctadecane (9.25%), heptacosane (5.52%), campesterol (5.27%), nonacosane (5.02%), và axit trichloroacetic, hexadecyl ester (5.21%). Cả 2 chiết xuất đều có hoạt tính gây độc tế bào tốt chống lại các tế bào PC3, Bcap-37 và MGC-803 (các giá trị IC50 nằm trong khoảng từ 0.61 đến 0.73 mg/mL) và các hoạt tính của các thành phần chính cũng dã được nghiên cứu. Hơn nữa, những chiết xuất này cũng thể hiện một số hoạt tính thu gom gốc rễ, với giá trị IC50 lần lượt là 0.83 và 0.91 mg / mL.
Kết luận: Bài báo này cung cấp bằng chứng cho việc nghiên cứu các thành phần hóa học của phương pháp chiết xuất CO2 siêu tới hạn trên vỏ thanh long và các hoạt tính sinh học của chúng.
Hui Luo, Yongqiang Cai, Zhijun Peng, Tao Liu và Shengjie Yang
Ngày chấp nhận: 30/12/2013, Ngày xuất bản: 3/1/2014
Chemistry Central Journal 2014, 8:1
Liên hệ tác giả: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tâm Duyên dịch

Thông báo

335949