Get Adobe Flash player

Những axit béo thiết yếu của dầu hạt thanh long

Hylocereus undatus và Hylocereus polyrhizus là 2 giống thanh long phổ biến. Hạt được tách khỏi quả và dầu được chiết xuất và phân tích. Các axit béo thiết yếu, axit linoleic và linolenic hình thành một tỷ lệ đáng kể các axit béo không bão hòa của chiết xuất dầu hạt.

Cả 2 giống thanh long đều thể hiện 2 isomer axit oleic. Các axit béo thiết yếu là những axit quan trọng trong quá trình trao đổi chất ở động vật và không thể tổng hợp in vitro. Cả 2 giống thanh long đều chứa khoảng 50% các axit béo thiết yếu [C18:2 (48%) và C18:3 (1.5%)]. Bài báo này nêu chi tiết về quá trình phục hồi hạt thanh long và xác định thành phần của chiết xuất dầu hạt.
Abdul Azis Ariffin , Jamilah Bakar Chin Ping Tan, Russly Abdul Rahman, Roselinna Karim, Chia Chun Loi
Ngày chấp nhận: 25/9/2008
Food Chemistry Volume 114, Issue 2, 15 May 2009, pages 561-564
Liên hệ tác giả: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cialis super active online

 

Tâm Duyên dịch

Thông báo

335916