Get Adobe Flash player

DANH MỤC BÀI TRÍCH NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2010

DANH MỤC BÀI TRÍCH NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2010

(48 bài trích)

TIÊU ĐỀ Link download
An application of wavalet theory to electrocardiograms singular points analysis PDF
Áp dụng phương pháp nuôi cấy lát mỏng tế bào trong nhân giống in vitro cây lan Hoàng thảo thân gãy (Dendrobium aduncum) PDF
Biểu hiện và tinh chế interleukin-2 của người trong nấm men Pichia pastoris PDF
Biểu hiện và tinh sạch hai protein vỏ CP và CPm tái tổ hợp của virus CTV trong vi khuẩn E.Coli PDF
Đa dạng của quần thể bưởi thanh trà (Citrus Grandis (L.) Osbeck) ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế PDF
Đặc điểm phân tử và tính chịu hạn của các dòng lúa đột biến C71 ở các thế hệ M3, M5 và M7 PDF
Đánh giá đa dạng di truyền loài thủy tùng (Glyptostrobus pensilis) bằng kỹ thuật rapd PDF
Định tên một số chủng vi tảo biển phân lập từ vùng biển Hải Phòng và Nha Trang dựa trên hình thái tế bào và phân tích 18S rRNA PDF
Ghép nối và biểu hiện gen mã hóa Enterocin P của vi khuẩn Enterococcus Faecium trong nấm men Pichia Pastoris X23 PDF
Hệ thống thủy canh tự tạo trong việc nâng cao chất lượng của cây Dâu tây in vitro ở giai đoạn vườn ươm PDF
Hiệu quả của chế phẩm Aspergillus flavus (AF) không sinh Aflatoxin trên lạc PDF
Hình thái và khả năng sinh độc tố Cylindrospermopsin của cá chủng vi khuẩn lam phân lập từ một số ao hồ Việt Nam PDF
Hoàn thiện quy trình chuyển gen vào bèo tấm wolffia thông qua vi khuẩn Agrobacterium Tumefaciens PDF
Hợp chất Hydrocarbon thơm đa nhân (PAHs) và khả năng phân huỷ sinh học bởi vi khuẩn PDF
Kết quả bước đầu trong nghiên cứu chuyển gen kháng sâu cryIA(c) vào phôi non các dòng ngô mô hình PDF
Kết quả điều tra và nghiên cứu về nấm Đông Trùng Hạ Thảo (Cordyceps sp.) ở Việt Nam PDF
Kết quả nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị lọc nước sử dụng vật liệu Nano xử lý nước nhiễm Asen PDF
Khảo sát hiệu ứng gây tử vong của Azadirachtin lên tế bào ấu trung ngài gạo (Corcyra cephalonica st) nuôi cấy in vitro PDF
Một số tính chất sinh học của bốn chủng vi khuẩn Nitrate hóa phân lập tại Hà Nội PDF
Nghiên cứu đa dạng của các loài nấm hương Lentinula edodes ở Sapa, Lentinula CF Lateritia ở Langbiang, Đà Lạt và Lentinula Sp. mới tìm thấy ở Cát Tiên, Việt Nam PDF
Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lúa nếp và lúa nương bản địa Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR (Microsatellite) PDF
Nghiên cứu giám định loài sán lá gan lớn (Fasciola SPP) gây bệnh ở dê tại Việt Nam bằng chỉ thị phân tử PDF
Nghiên cứu khả năng cảm ứng hoạt động Caspase-3 của B-Carotene, Lutein và Lycopene PDF
Nghiên cứu khả năng kháng u thực nghiệm của các hoạt chất tách từ dịch chiết mô sẹo cây cúc áo hoa vàng (Spilanthes acmella (L.) Murr) trên chuột PDF
Nghiên cứu quy trình tái sinh đa chồi và chuyển gen vào cây cam xã đoài (Citrus sinensis) thông qua agrobacterium tumefaciens PDF
Nghiên cứu sự phát triển của hệ sợi nấm hương (lentinula edodes) trên giá thể hạt kê, đỗ xanh và trong môi trường lỏng PDF
Nhân dòng và bước đầu biểu hiện gen mã hóa Protease của HIV Type 1 phân lập ở Việt Nam PDF
Nhân dòng, phân tích và biểu hiện gen mã hoá Lipase II từ chủng Geotrichum SP. DTQ-26.3 ở Pichia pastoris PDF
Nhân giống vô tính in vitro cây Chanh dây (Passiflora edulis Sims.) sử dụng đoạn thân mang chồi nách PDF
Phân lâp và nhận diện vi khuẩn hoà tan K trong đất PDF
Phân lập và nhận diện vi khuẩn sản xuất chất kết tụ sinh học và ứng dụng trong xử lý nước thải PDF
Phân lập và thiết kế Vector chuyển gen mang gen điều khiển chịu hạn OsNAC1 ở lúa PDF
Phân lập và xác định trình tự hoàn chỉnh cDNA mã hoá syntenin liên quan đến đáp ứng miễn dịch đối với bệnh đốm trắng ở tôm sú (Penaeus monodon) PDF
Phân loại chủng vi khuẩn V23-X1.1 có khả năng sinh tổng hợp Poly-β-hydroxybutyrate PDF
Phân tích và xác định các chỉ thị phân tử đa hình thục vụ lập bản đồ các nhóm liên kết Genome và xác định vị trí gen kháng bệnh xanh lùn ở cây bông cỏ (G.Arboreum L.) PDF
Phânt ích đa dạng và quan hệ di truyền quần thể thủy tùng (Glyptostrobus pensilis) ở Đăk Lăk bằng chỉ thị SSR PDF
Phát hiện Genotype III (DHAV-3) virus gây bệnh viêm gan vịt tại Việt Nam bằng phương pháp giám định phân tử PDF
Promoter 4CL1 từ cây bạch đàn trắng (Eucalyptus camadulensis) và sự điều khiển biểu hiện gen Gus đặc hiệu thân PDF
Protein và tính kháng bệnh ở thực vật PDF
Sinh tổng hợp Giberilin (Gibberellin) ở vi khuẩn Methylobacterium Sp PDF
Sự hình thành mô sẹo và cấu trúc giống phối của cây địa lan "xanh chiêu" (cymabidium madrit " forest king" ) nuôi cấy in vitro PDF
Tách dòng, xác định và so sánh trình tự một phần cDNA của gen mã hóa cho enzyme Glutamine synthetase (GS1 - Cytosolic isoform) ở một số đối tượng cây lâm nghiệp PDF
Thiết kế Plasmid con thoi pShuttle-CMV mang "hộp gen VP2" của virus Gumboro để tạo vector Adenovirus tái tổ hợp PDF
Thiết kế Plasmid tái tổ hợp từ Vector biểu hiện PAC7 mang gen ENTP dung hợp với các phân đoạn BAAMYLF1 và BAAMYLF2 để tổng hợp Enterocin P trong Bacillus subtilis 168 PDF
Thiết lập hệ thống tái sinh cây in vitro phục vụ chuyển gen vào giống lúa IR64 nhanh và hiệu quả cao thông qua Agrobacterium PDF
Ứng dụng phương pháp LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplfication) phát hiện nhanh vi khuẩn edwardsiella ictaluri nhiễm trên cá tra Việt Nam (Pangasis hypohthalmus) PDF
Vi khuẩn lao kháng thuốc và các phương pháp phát hiện PDF
Xác định hàm lượng saponin và dư lượng một số chất điều hoà sinh trưởng trong callus, chồi và rễ sâm ngọc linh nuôi cấy in vitro PDF

Thông báo

318394