Get Adobe Flash player

100 sáng kiến đã chuyển đổi ngành du lịch

Bài viết này cung cấp một bộ sưu tập ngắn gọn và có tính hệ thống về 100 sáng kiến chưa được phát minh chuyên biệt cho ngành du lịch nhưng vẫn ảnh hưởng đến du lịch ở một mức độ đáng kể.

Đọc tiếp...

Du lịch quốc tế và biến đổi khí hậu

Du lịch là một lĩnh vực kinh tế toàn cầu chính yếu trải qua sự tăng trưởng to lớn trong số những ngành kinh tế đang nổi lên và thường được xem là nổi bật đối với sự phát triển và giảm nghèo đói ở các quốc gia đang phát triển.

Đọc tiếp...

Phát triển sản phẩm du lịch và đa dạng hóa sản phẩm tại các điểm đến

Những sản phẩm du lịch chủ yếu chính là những tấm thẻ then chốt thu hút du khách đến những địa điểm đặc biệt nào đó. Sự đa dạng hóa, sâu sắc hóa và sự liên kết của những sản phẩm này có thể mang tính quyết định đối với sự cạnh tranh và sự phát triển bền vững của các điểm đến.

Đọc tiếp...

Ẩm thực dành cho ký ức và văn hóa – Một nghiên cứu phân tích sâu sắc về các món ăn đặc sản và quà lưu niệm

Mua sắm khi du lịch và quà lưu niệm đã góp phần đáng kể cho ngành bán lẻ và có thể tiêu biểu cho cách tốt nhất và đơn giản nhất để trải nghiệm văn hóa địa phương. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm phân tích các thuộc tính của những đặc sản ẩm thực thành công và đưa ra những khuyến nghị để phát triển quà lưu niệm ẩm thực.

Đọc tiếp...

Du lịch ẩm thực, thị trường ngách và sản phẩm trong du lịch nông thôn: kết hợp mô hình mật thiết với nền kinh tế kinh nghiệm như một chiến lược phát triển nông thôn

Khu vực nông thôn tiếp tục gia tăng số lượng các mạng lưới ẩm thực thay thế: khách du lịch nông thôn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hành động như một người tiêu dùng và "người môi giới văn hoá" giữa các mạng lưới này.

Đọc tiếp...

Thông báo

396029