Get Adobe Flash player

SẢN PHẨM DU LỊCH: CÁC ĐẶC ĐIỂM VÀ HÌNH DẠNG

Sản phẩm du lịch phải được trọn gói và có giá cả để ghi nhớ khách hàng mục tiêu. Chẳng nghi ngờ gì khi du lịch là ngành chủ yếu có thể đóng vai trò đáng kể trong việc đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và giảm nạn thất nghiệp đáng kể ở quốc gia chúng ta.

Đọc tiếp...

Phát triển các sản phẩm du lịch mới: câu cá thể thao ở vùng đông-nam nước Mỹ

Hiểu được cách mà du khách ra quyết định là điều cần thiết để phát triển hiệu quả các sản phẩm mới. Vì các quyết định về du lịch thường liên quan đến một vài giai đoạn tuần tự nên các sản phẩm cần phải được thiết kế để cung cấp lợi ích theo từng giai đoạn.

Đọc tiếp...

Vai trò của du lịch ẩm thực trong việc duy trì bản sắc vùng: Một nghiên cứu điển hình ở Cornwall, miền Tây Nam nước Anh

Nghiên cứu này khảo sát vai trò của du lịch ẩm thực trong việc phát triển và duy trì các bản sắc vùng trong bối cảnh tái thiết nông thôn, đa dạng hóa nông nghiệp và tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa sản xuất và tiêu dùng ở nông thôn.

Đọc tiếp...

DU LỊCH BIỂN VÀ CÁC KHẢ NĂNG TẬP HỌP CỤM BIỂN THEO VÙNG: CÁI NHÌN TỪ BÊN TRONG CỦA NHỮNG DIỄN VIÊN SÁNG TẠO CỦA ALGARVE

Truyền thống biển ở Algarve, điểm đến du lịch quan trọng nhất của Bồ Đào Nha, rất nổi tiếng. Các hoạt động kinh tế của vùng này dựa vào ngành hàng hải và các nguồn tài nguyên biển từ rất lâu đời.

Đọc tiếp...

Thông báo

396057