Get Adobe Flash player

Các mối quan hệ giữa các yếu tố hữu hình và phi vật thể của các sản phẩm du lịch với mức độ hài lòng chung của khách hàng

Các doanh nghiệp du lịch thường cung cấp cả những sản phẩm hữu hình và phi vật thể cho khách hàng của mình để bổ sung lẫn nhau và những sản phẩm này được coi là những phần không thể tách rời của toàn bộ trải nghiệm du lịch. Mặc dù những sản phẩm hữu hình và phi vật thể không giống nhau về đặc điểm, nhưng chúng có thể được phân biệt bởi những ảnh hưởng của chúng lên sự hài lòng của khách hàng hoặc được kết hợp để nâng cao sự mức độ hài lòng của khách hàng.

Đọc tiếp...

Ảnh hưởng của tỷ lệ phân bón và loại đất lên năng suất nhựa cao su tự nhiên

Nhu cầu cao su thiên nhiên ngày càng tăng là nhờ ưu thế của nó đối với cao su tổng hợp, đặc biệt là trong ngành công nghiệp ô tô. Việc bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho cây cao su chưa trưởng thành là rất cần thiết để thúc đẩy giai đoạn sinh trưởng và năng suất cao su về sau.

Đọc tiếp...

Tính ổn định trong bảo quản esters methyl axit béo từ cây cao su

Biodiesel là một nhiên liệu thay thế đang nổi lên nhanh chóng nhưng có những bất lợi riêng của nó về sự ổn định oxy hóa bị hạn chế. Các este methyl axit béo (FAME) thu được từ dầu hạt cao su (RS.4) có giá trị axit cao (46,41 mgKOHg-1) được đặc trưng bởi GC-MS và 1H-NMR.

Đọc tiếp...

Các loại nấm endophytic từ cây cao su và sự đối kháng của chúng trên nấm Microcyclus ulei

Nấm endophytic sống trong cây như loài cộng sinh trong ít nhất một khoảng thời gian của chu kỳ sống của cây. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cây trồng và có thể là những nguồn cung cấp các sản phẩm có hoạt tính sinh học tự nhiên có giá trị.

Đọc tiếp...

Những hiểu biết về quá trình sinh tổng hợp cao su từ việc phân tích bản sao của nhựa cây cao su

Hevea brasiliensis là loài được trồng phổ biến nhất phục vụ sản xuất thương mại cao su tự nhiên (cis-polyisoprene). Trong nghiên cứu này, 10 040 các tag chuỗi được biểu hiện (ESTs) đã được sinh ra từ nhựa của cây cao su, đại diện cho lượng tế bào chất của một loại tế bào đơn, nhằm phân tích bản sao chép nhựa với sự chú trọng nhằm vào các gen liên quan đến quá trình sinh tổng hợp nhựa.

Đọc tiếp...

Thông báo

396050