Get Adobe Flash player

Chất vận chuyển sucrose HbSUT3 đóng vai trò tích cực trong việc nạp sucrose lên mạch dẫn nhựa và năng suất cao su trên những cây được khai thác

Việc nạp sucrose hiệu quả trong các tế bào sản xuất nhựa cây (các tế bào laticifer) là điều cần thiết để duy trì năng suất cao su ở Hevea brasiliensis, nhưng các cơ chế phân tử nằm dưới sự điều tiết của quá trình này vẫn chưa được biết đến. Ở đây, chúng tôi đã mô tả chức năng của một giống Hevea SUT giả định, HbSUT3, chủ yếu là các mẫu lấy từ những cây được khai thác đều đặn.

Đọc tiếp...

Đánh giá vòng đời của các hệ thống nuôi tôm Trung Quốc phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát sáu trại sản xuất giống và 18 trang trại phục vụ việc thu thập dữ liệu đầu vào để hoàn thành đánh giá chu kỳ sống từ trại ấp đến trại nuôi (LCA) nhằm đánh giá hiệu quả môi trường đối với các hệ thống nuôi tôm thâm canh (đối với các thị trường xuất khẩu ở Chicago) và bán thâm canh (đối với thị trường nội địa ở Thượng Hải) ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Những tác động của nghề nuôi tôm ở Bangladesh: Những thách thức và giải pháp thay thế

Nghề nuôi tôm đang phát triển ở Bangladesh do điều kiện khí hậu nông nghiệp phù hợp, nguồn nước hợp lý, lực lượng lao động rẻ, các cơ quan tài trợ quốc tế và sự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia. Mặc dù mang lại lợi ích kinh tế tức thời, góp phần giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực, cũng như tạo ra việc làm cho người thu mua giống cho đến các nhà xuất khẩu, nhưng nghề nuôi tôm cũng phải đối mặt với nhiều thách thức

Đọc tiếp...

Thông báo

396069