Get Adobe Flash player

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 8

Phương pháp và nghiên cứu theo trường hợp điển hình

Nghiên cứu nhận thức xã hội

Phân tích

Các quan điểm và ứng phó biến đổi khí hậu cũng như các mô hình (thể loại) và chủ các đề nổi bật chung đã được xác định trong các dữ liệu phỏng vấn. Các bản ghi chép phỏng vấn được mã hóa bằng phần mềm phân tích số liệu NVIV 9 (QSR International 2009). Loại phân tích này dựa trên các phương pháp tiếp cận lý thuyết căn bản (Strauss and Corbin, 1998; Charmaz, 2006), nơi lý thuyết bắt nguồn từ quá trình 'từ dưới lên', trong đó các mã (các yếu tố mô tả) xuất hiện từ việc phân tích các dữ liệu thu thập được. Trong quá trình phân tích, việc mã hóa mở/ban đầu được theo sau bởi mã hóa axia

Đọc tiếp...

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 7

Phương pháp và nghiên cứu theo trường hợp điển hình

Nghiên cứu nhận thức xã hội

Mục đích của các cuộc phỏng vấn là để thu thập nhận thức của các bên liên quan về: (1) chuỗi cung ứng ngư trường của họ; (2) những tác động biến đổi khí hậu  hiện tại và tiềm năng dọc theo chuỗi; và (3) các phương án ứng phó tiềm năng với những tác động của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã hỏi người tham gia về nhận thức của họ về tiềm năng tăng trưởng trong kinh doanh của họ. Do sự phân bố của những người tham gia trải khắp nước Úc nên phần lớn các cuộc phỏng vấn được thực hiện qua điện thoại, còn lại được thực hiện mặt đối mặt. Thời gian phỏng vấn khoảng 30 phút. Các cuộc phỏng vấn đã được thu lại và ghi ra và sau đó gửi cho những người tham gia để chỉnh sửa nếu muốn. Các câu hỏi cụ thể nhằm hiểu rõ:

(1) Chuỗi cung ứng hiện tại, bao gồm;

* các mô hình trong chuỗi cung ứng của ngành

* sự linh hoạt trong chuỗi cung ứng

* rủi ro trong chuỗi cung ứng

* tiềm năng thay đổi và tăng trưởng

* những hạn chế và nguyên nhân thay đổi và tăng trưởng

* cách khắc phục những hạn chế

 (2) Chuỗi cung ứng trong tương lai, bao gồm;

* mong muốn thay đổi trong tương lai trong ngành

* các yếu tố khả thi và những hạn chế đối với những thay đổi trong tương lai

* hỗ trợ cần thiết để khuyến khích hoặc làm cho ngành khả thi

* những thay đổi về chính sách hoặc những nhu cầu về thông tin, và 

(3) Hậu quả của biến đổi khí hậu lên chuỗi cung ứng, bao gồm;

* nhận thức về biến đổi khí hậu  và những thay đổi được quan sát/thấy rõ

* nhận thức của những thay đổi về ngành như là kết quả của biến đổi khí hậu

* nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành

* những mối quan tâm và cơ hội phát sinh từ biến đổi khí hậu

* nhận thức về những thay đổi tiềm ẩn đối với biến đổi khí hậu

Bảng 1. Kích thước hàng năm ước chừng, giá trị và vị trí chủ yếu của các ngành hải sản Úc được chọn.

Ngành SRL TRL Hàu nuôi Tôm nuôi Tôm tự nhiên
Tải trọng 3083 tấn ^ 704 tấn ^ 14.807 tấn * 5381 tấn * 21.619 tấn *
Giá trị ($ A) 250 triệu + 24 triệu + 99,8 triệu * 77,5 triệu * 246,5 triệu *
Các tiểu bang chính của ngành Nam Úc, Victoria, Tasmania, Tây Úc Queensland, Torres Strait Nam Úc, New South Wales, Tasmania, Queensland Queensland, Tây Úc, Nam Úc Lãnh Thổ Phía Bắc, Tây Úc, Queensland, Nam Úc

Nguồn: * ABS, 2012; ^ FRDC, 2012; + pers comm. 2013 Bridget Green và Brett Arlidge.

A. Fleming, A.J. Hobday[1], A. Farmery, E.I. van Putten, G.T. Pecl, B.S. Green, L. Lim-Camach

 

 

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 6

Phương pháp và nghiên cứu theo trường hợp điển hình

Nghiên cứu nhận thức xã hội

Các cuộc phỏng vấn định tính, bán cấu trúc với 32 bên liên quan đã được tác giả chính tiến hành trong vòng 3 tháng vào năm 2012. Chi tiết liên lạc được lấy từ các đối tác dự án công nghiệp và những người tham gia được tiếp cận qua email hoặc điện thoại với một mô tả ngắn gọn về dự án và lời mời tham gia. Các bên liên quan đã được lựa chọn dựa trên cơ sở sự thành thạo của họ trong lĩnh vực thủy sản (sinh học, chính sách, quản lý và bảo tồn) và/hoặc vị trí của họ trong chuỗi cung ứng ba bước đơn giản (đánh bắt – chế biến và phân phối - tiếp thị).

Đọc tiếp...

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 5

Phương pháp và nghiên cứu theo trường hợp điển hình

Nghiên cứu trường hợp điển hình

Các ngành nghề đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản là các ngành nghề quan trọng về kinh tế và xã hội ở Úc. Tổng giá trị của ngành đánh bắt thủy sản ước tính đạt 2,18 tỷ đô la trong năm 2009-10, trong đó có tỷ lệ tăng trưởng (40%) là từ ngành nuôi trồng thuỷ sản (ABARES, 2011). Tôm hùm, tôm thẻabalon, bào ngư và cá ngừ là những loại thủy sản có giá trị nhất, trong khi cá hồi hiện nay là mặt hàng có giá trị nhất (42% tổng giá trị). Ngành thủy sản của Úc được quản

Đọc tiếp...

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 4

Một đánh giá tổng hợp các phương án ứng phó cũng bao gồm một cuộc điều tra về việc ra quyết định xã hội, như nhận thức của các bên liên quan về những thay đổi, hoặc những nhận thức về những hậu quả xã hội tích cực và tiêu cực của những thay đổi này, hiện nay đang thiếu các nghiên cứu ứng phó biển (nhưng xem Marshall và cộng sự, 2013 như trường hợp ngoại lệ). Cũng cần phải hiểu được bất kỳ tác động giảm dần nào của các chiến lược giảm nhẹ và ứng phó với biến đổi khí hậu trong chuỗi. Ví dụ, phân bố của các loài cá thu hoạch đã được báo cáo là di chuyển về một cực theo kết quả của sự biến đổi khí hậu  (Last và c

Đọc tiếp...

Thông báo

326084