Get Adobe Flash player

Tài liệu lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ( cập nhật ngày 1/3/2018 - 31/5/2019

1. ứng dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Viết Lâm // Tạp chí Khoa học Thương mại. - 2017. -no. 105. -tr. 2-11. -ISSN. 1859-3666
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv286

2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ / Phan Anh Tú; Trần Quốc Huy // Khoa học (Đại học Cần Thơ). - 2017. -no. 48D. -tr. 96-103. -ISSN. 1859-2333


Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv403

3. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dây chuyền xử lý bùn nước tại nhà máy tuyển than Cửa Ông 2 / Nguyễn Hữu Nhân; Phạm Văn Long; Trần Kim Tuyến; Hoàng Thị Nguyệt // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2016. -no. 1. -tr. 44-47. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv149

4. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ phát hiện sớm, phòng ngừa và kiểm soát than tự cháy ở các mỏ hầm lò Việt Nam / Phùng Quốc Huy; Lê Trung Tuyến; Nguyễn Tuấn Anh // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2016. -no. 4. -tr. 39-43. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv149

5. Thực trạng và các giải pháp phát triển làng nghề truyền thống ở Long An / Nguyễn Tuân; Nguyễn Thị Như ý // Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp (ĐH KTCN Long An). - 2015. -no. 6. -tr. 34-42. -ISSN. 0866-8124
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv412

6. Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao hiệu sàng tách cám mịn tại Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng / Mại Văn Thịnh; Nguyễn Hữu Nhân; Vũ Tuấn Linh // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2015. -no. 12. -tr. 29-36. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv149

7. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm naangc ao hiệu quả hoạt động dây chuyền xử lý bùn nước tại nhà máy tuyển than Cửa Ông1 / Nguyễn Hữu Nhân; Phạm Văn Long; Trần Kim Tuyến; Hoàng Thị Nguyệt // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2015. -no. 9. -tr. 35-38. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv149

8. Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ hợp lý nhằm khai thác phần trữ lượng than nằm dưới suối tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh / Lê Đức Nguyên; Trần Minh Tiến; Dương Đức Hải // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2015. -no. 3. -tr. 1-5. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv149

9. Một số vấn đề về đánh giá kỹ năng nghề tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tp.HCM / Nguyễn Thị Hằng; Bùi Văn Hưng // Tạp chí Khoa học dạy nghề. - 2014. -no. ĐB. -tr. 54-57. -ISSN. 2354-0583
Ký hiệu kho : TTKHCNQG

10. Nâng cao hiệu quả kết nối tiềm lực nghiên cứu khoa học-kỹ thuật công nghệ quân sự / Đoàn Hùng Minh // Quốc phòng Toàn dân. - 2014. -no. 5. -tr. 110-112.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv351

11. Những cơ hội tiết kiệm năng lượng tại cá nhà máy sản xuất xi măng thuộc tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam / Vũ Thế Nam; Phạm Anh Hải // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2014. -no. 11. -tr. 34-37. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv149
12. Quản trị nguồn nhân lực tại trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghệp / Nguyễn Như Vĩnh // TC Công thương. - 2014. -no. 6. -tr. 62-63. -ISSN. 0866-7756
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv 146

13. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương / Nguyễn Ngọc Hạnh // TC Lao động và Xã hội. - 2013. -no. 455. -tr. 43-44. -ISSN. 0866-7643
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, CVv 218

14. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ khai thác hầm lò nhằm huy động tối đa tài nguyên trữ lượng than vào sản xuất / Nguyễn Anh Tuấn; Đào Hồng Quang // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2013. -no. 6. -tr. 13-20. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv149

15. Chiến lược và mô hình phát triển Logistics ở Việt Nam / // Biển Việt Nam. - 2013. -no. 6. -tr. 14-16. -ISSN. 1859-0233
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CTv39

16. Thực trạng và giải pháp đào tạo gắn với doanh nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM / Nguyễn Thị Hằng // TC Lao động và Xã hội. - 2013. -no. 464-465. -tr. 44-45. -ISSN. 0866-7643
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, CVv 218

17. Gắn kết dạy nghề với doanh nghiệp kinh nghiệm từ Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương / Phạm Quang; Trang Thuỷ // TC Lao động và Xã hội. - 2013. -no. 464-465. -tr. 52-53. -ISSN. 0866-7643
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, CVv 218

18. Đề xuất một số giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao mức độ an toàn trong khai thác than sử dụng giá khung thuỷ lực di động loại phân thể áp dụng cho lò chợ vỉa dốc đến 45 độ / Trương Đức Dư; Phùng Việt Bắc // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2012. -no. 1. -tr. 55-58. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv192

19. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ theo hướng hiện đại hoá các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh / Lưu Văn Thực; Dương Trung Tâm; Lê Bá Phức; Lê Xuân Thu // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2012. -no. 1. -tr. 81-85. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv192

20. Nghiên cứu khả năng áp dụng các giải pháp cơ giới hoá nhằm nâng cao năng lực vận tải tại các mỏ kẽm chì Chợ Điền và Làng Hích / Trương Đức Dư; Vũ Văn Hội // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2011. -no. 10. -tr. 10-14. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv192

21. Nghiên cứu khả năng áp dụng các giải pháp cơ giới hoá nhằm nâng cao năng lực vận tải tại các mỏ kẽm chì Chợ Điền và Làng Hích / Trương Đức Dư; Vũ Văn Hội // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2011. -no. 10. -tr. 10-14. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv192
22. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ khai thác các vỉa than mỏng nhằm huy động tối đa tài nguyên, nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả sản xuất / Phùng Mạnh Đắc ; Nguyễn Anh Tuấn ; Nhữ Việt Tuấn // Thông tin Khoa học công nghệ mỏ. - 2010. -no. 1. -tr. 1-6. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv 192

23. Báo cáo kết quả haọt độgn KH&CN năm 2008-2009 tỉnh Bắc Kạn phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015 / Đỗ Tuấn Khiêm - 2010. -tr. 12-19.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, Vđ 1049/2014

24. Tiết kiệm năng lượng ghi nhận nỗ lực của ngành than / // Năng lượng Việt Nam. - 2008. -no. 41. -tr. 22-23.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv 304

25. VINAPCO với công tác kỹ thuật công nghệ / Huy Phụng // Hàng không Việt Nam. - 2008. -no. 10. -tr. 14-15. -ISSN. 0868-3042
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv 141

26. Tổng quan về tình hình an toàn lao động trong khai thác than hầm lò và đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ và quản lý để giảm thiểu tai nạn lao động trong ngành than / Vương Văn Đốc; Lê Văn Thao // Hội nghị Khoa học và Kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 18 - Tuyển tập báo cáo - Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. - 2007. -no. 00. -tr. 209-215.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, Vd 459/2009

27. Một số giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm tăng nhanh sản lượng khai thác và đào lò / Hùng Hải // TC Than. - 2007. -no. 7. -tr. 25-26. -ISSN. 0868-3603
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVt 57

28. Triển vọng và khả năng hợp tác của Nga và các nước ASEAN trong những ngành kinh tế kỹ thuật công nghệ cao / V.A. Gubarev // Nghiên cứu châu Âu. - 2007. -no. 3. -tr. 37-42. -ISSN. 0868-3581
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv 181

29. Kỹ thuật công nghệ tên lửa phòng không: trước kia, hiện tại và dự báo phát triển / Nguyễn Tăng Cường // Tự động hóa ngày nay. - 2006. -no. 1. -tr. 80-83. -ISSN. 1859-0551
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv 227

30. áp dụng phương pháp địa vật lý dự báo hang cactơ trên mỏ khai thác đá vôi / Nguyễn Trọng Nga; Kiều Duy Thông // Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XVII: Tuyển tập báo cáo khoa học. - 2006. -no. 0. -tr. 181-185.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, Vđ 197/2006

31. Về công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ Công ty Tha Uông Bí / Nguyễn Đức Cảnh // Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XVII: Tuyển tập báo cáo khoa học. - 2006. -no. 0. -tr. 161-162.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, Vđ 197/2006
32. Đánh giá áp dụng công nghệ cơ giới hoá khấu than tại Công ty than Khe Chàm / Lê Việt Quang // Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XVII: Tuyển tập báo cáo khoa học. - 2006. -no. 0. -tr. 324-327.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, Vđ 197/2006

33. Một số nguyên tắc đánh giá theo năng lực trong dạy học thực hành kỹ thuật công nghệ / Nguyễn Quang Việt // Hội nghị Khoa học lần thứ 20 - Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1956 - 2006. - 2006. -no. 10. -tr. 10-15.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, Vd 297/2007

34. Hệ thống tự động hoá tích hợp ứng dụng thực tế cho một doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam / Lê Quốc Hà; Nguyễn Xuân Quỳnh; Nguyễn Ngọc Lâm // Tuyển tập các báo cáo khoa học: Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về tự động hoá. - 2005. -no. 0. -tr. 144-149.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, Vt 92/2006

35. Phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam (Tiếp theo) / Vũ Thị Minh Hiền // Kinh tế châu á-Thái Bình Dương. - 2004. -no. 8. -tr. 16-21. -ISSN. 0868-3808
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, CVv 168

36. Một số kết quả nghiên cứu về phần mềm vô tuyến (software radio) trong thông tin số trên phần cứng DSP / Hoàng Đình Chiến; Võ Nguyễn Quốc Bảo // Tài liệu Hội nghị Khoa học lần thứ năm-Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Bưu điện. - 2003. -tr. 665-672.
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, Vđ 800/2003

37. Một số giải pháp về kỹ thuật công nghệ áp dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp liên doanh đồng Lào Cai / Nguyễn Minh Đường // Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học: Một số vấn đề về quản lý công nghiệp mỏ ở nước ta. - 2002. -tr. 141-143.
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, Vđ 447/2002

38. Một số vấn đề về quản lý kỹ thuật công nghệ tuyển ở nhà máy tuyển quặng apatit Lào Cai / Nguyễn Ngọc Dũng; Nguyễn Trọng Phú // Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học: Một số vấn đề về quản lý công nghiệp mỏ ở nước ta. - 2002. -tr. 215-219.
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG,

39. Kỹ thuật công nghệ của máy làm nguội Clinker Claudius Peters cho hệ thống lò nung năng xuất 6.000 - 12.000 tấn Clinker/ngày / Guenther Koeberer // Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến trên thế giới. - 2002. -no. 0. -tr. 103-120.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, Vđ 158/2006

40. ứng dụng kỹ thuật công nghệ GPS để xác định dịch chuyển đất đá / G.S. Szewczyk // Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất. - 2002. -no. 38. -tr. 59-62.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, Vd1185-2005

41. ứng dụng kỹ thuật công nghệ GPS để xác định dịch chuyển đất đá / G.S. Szewczyk // Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất. - 2002. -no. 38. -tr. 59-62.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, Vd1185-2005

42. Tổng quan về quặng Laterit miền Nam Việt Nam và các đặc điểm kỹ thuật công nghệ sản xuất Alumin / Đặng Văn Lâm // Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất. - 2001. -no. 36. -tr. 60-64.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, Vd1183-2005

43. Một số giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm duy trì sản xuất mỏ than Hà Tu / Vũ Thành Khiêm // TC Công nghiệp mỏ. - 1999. -no. 3. -tr. 6. -ISSN. 0868-7052
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, CTv 63

44. Chương trình "quản trị tài nguyên" trong hệ thống quản lý kỹ thuật công nghệ và chi phí sản xuất các mỏ than Hầm Lò / Phùng Mạnh Đắc; Nguyễn Anh Tuấn // TT Khoa học công nghệ mỏ. - 1999. -no. 5. -tr. 19-21.
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, CVv 192

45. Tìm kiếm lợi thế trong chuyển giao công nghệ / // Doanh nghiệp. - 1997. -no. 3. -tr. 20-21.
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG

46. Giới thiệu một số vấn đề về đập cao su / Lê Mạnh Hùng // TT kết quả khoa học và công nghệ (1995-1996) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Viện khoa học Thủy lợi miền Nam). - 1997. -tr. 414-422.
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, Vđ 699/2003

47. Nuôi cấy tế bào sừng (keratinocyte) một kỹ thuật công nghệ sinh học cao / Lê Thế Trung; Đặng Tất Hùng; Trần Văn Hanh // TT Bỏng. - 1995. -no. 3. -tr. 6.
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, CVv 156

48. Chiến lược phát triển khoa học-kỹ thuật công nghệ ngành dầu thực vật đến năm 2000 / Ngô Văn Uynh // Công nghiệp nhẹ. - 1995. -no. 3. -tr. 10-11. -ISSN. 0866-7047
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, CVv18

49. Mô hình kinh tế vi mô với tiến bộ kỹ thuật công nghệ và vấn đề điều khiển tối ưu / Lê Huy Thập // TC Tin học và điều khiển học. - 1991. -no. 3. -tr. 21-26.
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG

50. Tìm kiếm lợi thế trong chuyển giao công nghệ / // Doanh nghiệp. - 1997. -no. 3. -tr. 20-21.
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG
51. Nuôi cấy tế bào sừng (keratinocyte) một kỹ thuật công nghệ sinh học cao / Lê Thế Trung; Đặng Tất Hùng; Trần Văn Hanh // TT Bỏng. - 1995. -no. 3. -tr. 6.
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, CVv 156
52. Chiến lược phát triển khoa học-kỹ thuật công nghệ ngành dầu thực vật đến năm 2000 / Ngô Văn Uynh // Công nghiệp nhẹ. - 1995. -no. 3. -tr. 10-11. -ISSN. 0866-7047
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG, CVv18
53. Mô hình kinh tế vi mô với tiến bộ kỹ thuật công nghệ và vấn đề điều khiển tối ưu / Lê Huy Thập // TC Tin học và điều khiển học. - 1991. -no. 3. -tr. 21-26.
Ký hiệu kho : TTTTKHCNQG

Để lấy thông tin của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

335859