Get Adobe Flash player

Tài liệu lĩnh vực khoa học nông nghiệp ( cập nhật ngày 1/6/2018)

31. Tuyển chọn giống arbucular mycorrhizae và rhizobium dùng để sản xuất vật liệu sinh học nhằm tái tạo thảm thực vật làm tiểu cảnh trong khuôn viên / Nguyễn Thị Minh; Nguyễn Thanh Nhàn // Khoa học nông nghiệp Việt Nam. - 2016. -no. 8. -tr. 1238-1247. -ISSN. 1859-0004
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CTv169

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực khoa học nông nghiệp ( cập nhật ngày 1/5/2018)

21. Nghiên cứu xác định hiệu quả của một số gen kháng bệnh gỉ sắt ở đậu tương Việt Nam và chỉ thị phân tử liên kết với chúng / Nuyễn Văn Khởi; Dương Xuân Tú; Nguyễn Thanh Tuấn; Nguyễn Văn Lâm; Nguyễn Huy Chung; Đinh Xuân Hoàn; Lê Thị Thanh; Nguyễn Thị Thu; Phan Hữu Tôn // Khoa học nông nghiệp Việt Nam. - 2016. -no. 8. -tr. 1155-1161. -ISSN. 1859-0004
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CTv169

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực khoa học nông nghiệp ( cập nhật ngày 1/4/2018)

11. Nghiên cứu cảm ứng và nuôi cấy rễ bất định cây ba kích (Morinda officinalis How) / Ninh Thị Thảo; Nguyễn Thị Phương Thảo; Nguyễn Thị Thùy Linh; Nguyễn Tuấn Minh; Nguyễn Quỳnh Chi; Trần Thị Anh Đào // Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. -no. 6. -tr. 921-930. -ISSN. 1859-0004
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CTv169

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực khoa học nông nghiệp ( cập nhật ngày 1/3/2018)

1. ảnh hưởng của các mức đạm bón và mật độ trồng đến một số chỉ tiêu sinh lý, năng suất của giống ngô nếp lai HUA518 / Dương Thị Loan; Vũ Thị Bích Hạnh; Nguyễn Văn Hà; Trần Thị Thanh Hà; Hoàng Thị Thùy; Vũ Văn Liết // Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. -no. 6. -tr. 833-842. -ISSN. 1859-0004
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CTv169

Đọc tiếp...

Thông báo

044078