Get Adobe Flash player

Tài liệu lĩnh vực khoa học nông nghiệp ( cập nhật ngày 1/3/2018 - 31/5/2019 )

1. Ảnh hưởng của các mức đạm bón và mật độ trồng đến một số chỉ tiêu sinh lý, năng suất của giống ngô nếp lai HUA518 / Dương Thị Loan; Vũ Thị Bích Hạnh; Nguyễn Văn Hà; Trần Thị Thanh Hà; Hoàng Thị Thùy; Vũ Văn Liết // Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. -no. 6. -tr. 833-842. -ISSN. 1859-0004
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CTv169

Đọc tiếp...

Thông báo

268754