Get Adobe Flash player

Tài liệu lĩnh vực khoa học tự nhiên ( cập nhật ngày 1/6/2018)

31. Xác định hàm lượng các hợp chất chống viêm không steroid (NSAIDs) trong nước mặt thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Vũ Hoàng Anh; Bùi Quang Minh; Nguyễn Duy Linh; Phạm Hồng Nhật // Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). - 2014. -no. 1. -tr. 7-12. -ISSN. 0866-8612
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CTv8

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực khoa học tự nhiên ( cập nhật ngày 1/5/2018)

21. ảnh hưởng của một số đặc điểm ăn uống và lối sống tĩnh tại đến bệnh béo ơhì ở nam học sinh tiểu học Hà nội năm 2012 / Lê Thị Tuyết; Bùi Thị Nhung; Trần Quang Bình // Chuyên san khoa học Tự nhiên và Công nghệ (ĐHQG Hà Nội). - 2015. -no. 2. -tr. 60-66. -ISSN. 0866-8612
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CTv8

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực khoa học tự nhiên ( cập nhật ngày 1/4/2018)

11. Cải biển vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt Nam / Phạm Thị Hồng Nhung; Hoàng Thị Mỹ Nhung; Đinh Đoàn Long // Chuyên san khoa học Tự nhiên và Công nghệ (ĐHQG Hà Nội). - 2015. -no. 1. -tr. 47-52. -ISSN. 0866-8612

Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CTv8

Đọc tiếp...

Thông báo

044065