Get Adobe Flash player

Tài liệu lĩnh vực y tế ( cập nhật ngày 1/6/2018)

31. Nỗ lực tham mưu xây dựng chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý thuốc, vật tư y tế trong khám, chữa bệnh BHYT / Nguyễn Tá Tỉnh // Bảo hiểm xã hội. - 2016. -no. 1. -tr. 10-12. -ISSN. 1859-2562
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv423
32. Bộ luật hình sự sửa đổi với việc quy định tội phạm về BHXH, BHYT, BHTN / Nguyễn Thị Anh Thơ // Bảo hiểm xã hội. - 2016. -no. 1. -tr. 15-19, 30. -ISSN. 1859-2562
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv423

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực y tế ( cập nhật ngày 1/5/2018)

21. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk / Lê Việt Anh; Hà Thị Kim Duyên // TC Kinh tế và Dự báo. - 2016. -no. 29. -tr. 58-60. -ISSN. 0866-7120
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv139
22. Tác động của vốn con người đến tăng trưởng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long / Đinh Phi Hổ; Từ Đức Hoàng // TC Phát triển Kinh tế. - 2016. -no. 2. -tr. 2-16. -ISSN. 1859-1124
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv160

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực y tế ( cập nhật ngày 1/4/2018)

11. Tìm hiểu cơ chế gây nghiện từ góc độ tâm lý học thần kinh / Võ Thị Minh Chí // Tâm lý học. - 2017. -no. 4. -tr. 44-50. -ISSN. 1859-0098
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv211
12. Huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho cơ sở vật chất tại bệnh viện công trong quá trình tự chủ tài chính / Đỗ Việt Thắng // Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương. - 2017. -no. 501. -tr. 34-36. -ISSN. 0868-3808
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv168

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực y tế ( cập nhật ngày 1/3/2018)

1. Những thành tựu ấn tượng của Cuba về giáo dục và y tế / Lộc Thị Thủy // Châu Mỹ ngày nay. - 2017. -no. 2. -tr. 59-65. -ISSN. 2354-0745
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv190
2. ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Hà Nội giai đoạn hiện nay / Đỗ Thị Tuyết // Quản lý giáo dục. - 2017. -no. 6. -tr. 86-90. -ISSN. 1859-2910
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv385
3. Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của các kỹ sư làm việc tại Ban QLDA sở y tế TP.HCM / Châu Đoàn Quang Vinh; Lưu Trường Văn // Xây dựng. - 2017. -no. 5. -tr. 156-159. -ISSN. 0866-0762

Đọc tiếp...

Thông báo

044074