Get Adobe Flash player

Nghiên cứu phát hiện đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các mẫu rau quả bằng GC/MS

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu phát hiện đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các mẫu rau quả bằng GC/MS
  2. Chủ nhiệm: TS Phạm Văn Thành
  3. Cơ quan chủ trì: Viện công nghiệp thực phẩm
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: 7842_80tr
  6. Số trang: 80
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các mẫu rau quả bằng GC/MS. Áp dụng quy trình đã xây dựng để phân tích các mẫu rau quả trên thị trường Hà Nội.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

318364