Get Adobe Flash player

Nghiên cứu chế tạo vật liệu sử dụng trong lĩnh vực bảo quản (vải, nhãn, mận)

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu sử dụng trong lĩnh vực bảo quản (vải, nhãn, mận)
  2. Chủ nhiệm: TS Đinh Gia Thành
  3. Cơ quan chủ trì: VIỆN HÓA HỌC – VIỆN KHCN VIỆT NAM
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8138_237tr
  6. Số trang: 237
  7. Tóm tắt:

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu bảo quản dạng dung dịch từ shellac.

- Nghiên cứu quá trình trùng hợp nhũ tương để chế tạo vật liệu bảo quản polyvinyl axetat (PVAc).

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu bảo quản dạng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) từ nhựa LDPE và một số phụ gia vô cơ.

- Nghiên cứu và thử nghiệm vật liệu bảo quản cho các loại quả (vải, nhãn, mận) và xây dựng quy trình bảo quản.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

318349