Get Adobe Flash player

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm bảo quản (chế phẩm tạo màng) dùng trong bảo quản một số rau quả tươi

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm bảo quản (chế phẩm tạo màng) dùng trong bảo quản một số rau quả tươi
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Duy Lâm
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ STH
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8371_499tr
  6. Số trang: 499
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm tạo màng bảo quản một số rau quả tươi và xác định các thông số công nghệ của chế phẩm: nghiên cứu sx chế phẩm tạo màng và xác định chế độ cn bảo quản quả có múi (cp01, cp02) ; thiết lập quy trình bảo quản quả xoài bằng chế phẩm tạo màng cp-03; nghiên cứu sx chế phẩm tạo màng và xác định chế độ cn bảo quản quả chuối (cp-04) nghiên cứu thiết lập quy trình bảo quản quả dưa hấu bằng chế phẩm tạo màng cp-05; nghiên cứu sx chế phẩm tạo màng và xác định chế độ cn bảo quản dưa chuột và cà rốt dưa hấu (cp-06); xây dựng mô hình bảo quản quả dưa chuột và cà rốt, quả có múi, dưa hấu, xoài và chuối.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

325950