Get Adobe Flash player

Nghiên cứu quy trình công nghệ tiên tiến sản xuất sorbitol có độ sạch cao từ nguồn tinh bột sắn ứng dụng trong ngành dược, hóa mỹ phẩm và thực phẩm

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình công nghệ tiên tiến sản xuất sorbitol có độ sạch cao từ nguồn tinh bột sắn ứng dụng trong ngành dược, hóa mỹ phẩm và thực phẩm
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Mai Ngọc Chúc
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8421_207tr
  6. Số trang: 207
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất glucose từ nguồn tinh bột sắn đáp ứng tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào để sản xuất sorbitol. Nghiên cứu triển khai công nghệ sản xuất sorbitol, đánh giá tính phù hợp của 2 quá trình hydro hóa gián đoạn và liên tục hướng tới triển khai ở quy mô pilot tại Việt Nam. Thử nghiệm sản phẩm sorbitol vào sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

318405