Get Adobe Flash player

Nghiên cứu ứng dụng enzym trong chế biến tiêu sọ tại các làng nghề

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp
  2. Chủ nhiệm: ThS Lưu Thị Lệ Thuỷ
  3. Cơ quan chủ trì: PHÂN VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TẠI TPHCM
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: 7846_60tr
  6. Số trang: 60
  7. Tóm tắt:

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tiêu sọ (đi từ tiêu xanh và tiêu đen) tại các làng nghề bằng phương pháp sử dụng enzym, cho phép rút ngắn thời gian sản xuất gần một nửa, giảm thiểu lượng nước thải và mùi hôi trong quá trình sản xuất tại các làng nghề chế biến tiêu sọ.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

318397