Get Adobe Flash player

Nghiên cứu chế tạo vật liệu sử dụng trong lĩnh vực bảo quản (vải, nhãn, mận)

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu sử dụng trong lĩnh vực bảo quản (vải, nhãn, mận)
 2. Chủ nhiệm: TS Đinh Gia Thành
 3. Cơ quan chủ trì: VIỆN HÓA HỌC – VIỆN KHCN VIỆT NAM
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8138_237tr
 6. Số trang: 237
 7. Tóm tắt:

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu bảo quản dạng dung dịch từ shellac.

- Nghiên cứu quá trình trùng hợp nhũ tương để chế tạo vật liệu bảo quản polyvinyl axetat (PVAc).

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu bảo quản dạng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) từ nhựa LDPE và một số phụ gia vô cơ.

- Nghiên cứu và thử nghiệm vật liệu bảo quản cho các loại quả (vải, nhãn, mận) và xây dựng quy trình bảo quản.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản phẩm chế phẩm vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất thực phẩm lên men truyền thống kiểu công nghiệp

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản phẩm chế phẩm vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất thực phẩm lên men truyền thống kiểu công nghiệp.
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Việt Anh
 3. Cơ quan chủ trì: VIỆN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8753_278tr
 6. Số trang: 278
 7. Tóm tắt:

- Đánh giá hiện trạng sản xuất: công nghệ, thiết bị, con người, môi trường sản xuất, xác định các mối nguy trong quy trình sản xuất hiện nay.

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất các chế phẩm nấm mốc giống, chế phẩm vi khuẩn lactic giống phù hợp với công nghệ sản xuất rượu gạo, tương đặc, tôm chua.

- Xây dựng công nghệ sản xuất sản phẩm rượu gạo, tương đặc, tôm chua có bố sung chủ động các chế phẩm vi sinh vật giống, định hướng công nghệ cho sản xuất theo kiểu công nghiệp.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu phát hiện đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các mẫu rau quả bằng GC/MS

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu phát hiện đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các mẫu rau quả bằng GC/MS
 2. Chủ nhiệm: TS Phạm Văn Thành
 3. Cơ quan chủ trì: Viện công nghiệp thực phẩm
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 7842_80tr
 6. Số trang: 80
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các mẫu rau quả bằng GC/MS. Áp dụng quy trình đã xây dựng để phân tích các mẫu rau quả trên thị trường Hà Nội.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

268799