Get Adobe Flash player

Ứng dụng hệ thông tin địa lý địa chất (GIS-GES) đánh giá nguy cơ trượt lở đất phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực lòng hồ thuỷ điện Sơn La – Sông Đà, áp dụng trên các vùng Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Tè và Sìn Hồ

 1. Tên đề tài: Ứng dụng hệ thông tin địa lý địa chất (GIS-GES) đánh giá nguy cơ trượt lở đất phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực lòng hồ thuỷ điện Sơn La – Sông Đà, áp dụng trên các vùng Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Tè và Sìn Hồ.
  1. Chủ nhiệm:
 2. Cơ quan chủ trì: Viện khoa học địa chất và khoáng sản
  1. Năm hoàn thành: 2008
  2. Tên file: 8142_498tr
  3. Số trang: 498
  4. Tóm tắt:

Tìm hiểu các phương pháp xác định hiện trạng trượt lở đất và ứng dụng GIS trong phân vùng dự báo tai biến trượt lở khu vực nghiên cứu. Từ đó, đề xuất quy trình công nghệ thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ tai biến trượt lở đất.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

268805