Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC KINH TẾ-KINH DOANH (Cập nhật ngày 12/7/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Kinh tế - Kinh doanh

 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang
1        Khai thác tiềm năng kinh tế biển, đảo ở các tỉnh Duyên hải miền Trung - Thực trạng và giải pháp Hồ Tấn Sáng, PGS.TS. 2010 8551_343tr 343
2        Nghiên cứu về phát triển làng nghề và đề xuất định hướng giải pháp phát triển thương mại làng nghề Việt Nam Từ Thanh Thủy, TS. 2010 8530_124tr 124
3        Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế Bùi Hồng Long, TS. 2011 8693_92tr 92

Thông báo

105624