Get Adobe Flash player

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác
  2. Chủ nhiệm:
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ học, Viện KH&CN Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8431_441tr
  6. Số trang: 441
  7. Tóm tắt:

Xác định tiềm năng của nguồn năng lượng gió, năng lượng sóng và thủy triều, dòng chảy vùng Biển Đông và vùng biển ven bờ, hải đảo Việt Nam. Qua đó, đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268824