Get Adobe Flash player

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ vùng Thành Mỹ và đề xuất giải pháp phòng ngừa

1.      Tên đề tài: Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ vùng Thành Mỹ và đề xuất giải pháp phòng ngừa

2.      Chủ nhiệm: ThS Trịnh Đình Huấn

3.      Cơ quan chủ trì: Liên đoàn địa chất xạ hiếm

4.      Năm hoàn thành: 2010

5.      Tên file: 8728_93tr

6.      Số trang: 93

7.      Tóm tắt:

Nghiên cứu môi trường phóng xạ tự nhiên và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường phóng xạ tự nhiên trong vùng thăm dò urani Thành Mỹ. Xác định sự thay đổi của môi trường phóng xạ vùng Thành Mỹ dưới tác động của các hoạt động thăm dò. Từ đó, đưa ra giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề môi trường phóng xạ trong quá trình thăm dò, khai thác urani vùng Thành Mỹ.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632 (gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )


Thông báo

268940