Get Adobe Flash player

Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo sớm bức xạ

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo sớm bức xạ
  2. Chủ nhiệm: TS Đặng Quang Thiệu
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 8750_142tr
  6. Số trang: 142
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu thiết kế tổng thể hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm bức xạ nhằm giải quyết vấn đề nội địa hoá thiết bị quan trắc, cảnh báo phóng xạ dùng trong mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ quốc gia với giá thành rẻ hơn so với nhập ngoại.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268914