Get Adobe Flash player

Đánh giá tính khả thi của các hệ thống hỗn hợp năng lượng tái tạo gió và mặt trời cho các đảo và các vùng nông thôn Việt Nam

  1. Tên đề tài: Đánh giá tính khả thi của các hệ thống hỗn hợp năng lượng tái tạo gió và mặt trời cho các đảo và các vùng nông thôn Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: TS Phạm Khánh Toàn
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: 7875_306tr
  6. Số trang: 306
  7. Tóm tắt:

Khảo sát lựa chọn các địa điểm đặc trưng và chuẩn bị công việc đo đạc lấy số liệu thực tế thu thập xử lý số liệu. Lắp đặt thiết bị đo bức xạ mặt trời và gió ở một số vùng điển hình đã chọn, tiến hành đo đạc, thu thập và xử lý số liệu. Thu thập số liệu về bức xạ mặt trời và gió của Khí tượng Việt Nam và các nguồn số liệu khác. Chế tạo tháp đo gió có độ cao ít nhất là 40m. Lắp đặt thiết bị thu thập các số liệu.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268859