Get Adobe Flash player

Nghiên cứu đề xuất năng lượng tái tạo phục vụ cấp điện chiếu sáng và nước nóng cho các đồn biên phòng vùng sâu, vùng xa

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất năng lượng tái tạo phục vụ cấp điện chiếu sáng và nước nóng cho các đồn biên phòng vùng sâu, vùng xa
  2. Chủ nhiệm: KS Phạm Hồng Vân
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8766_71tr
  6. Số trang: 71
  7. Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu lựa chọn phân loại theo các tiêu chí ứng dụng NLTT cho các đồn biên phòng điển hình vùng sâu, vùng xa ở các khu vực có điều kiện đặc trưng để khảo sát thực tế và lên phương án cấp NLTT tại chỗ đặc trưng cho từng khu vực. Đồng thời, đánh giá tiềm năng các nguồn NLTT, tính toán nhu cầu sử dụng NL và lựa chọn mô hình, tính toán sơ bộ quy mô hệ thống, các giải pháp vận hành, bảo dưỡng hệ thống NLTT tại các đồn biên phòng. Qua đó, tính được tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268792