Get Adobe Flash player

Nghiên cứu xây dựng giải pháp tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho các tòa nhà trong điều kiện khí hậu tại Việt Nam

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng giải pháp tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho các tòa nhà trong điều kiện khí hậu tại Việt Nam
  2. Chủ nhiệm:
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 8761_347tr
  6. Số trang: 347
  7. Tóm tắt:

Báo cáo tổng quan về tình hình triển khai chương trình sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong các công trình xây dựng ở Việt Nam. Báo cáo về khảo sát hiện trạng tiêu thụ năng lượng của một số công trình điển hình tại Việt Nam trong các điều kiện chế độ khí hậu khác nhau. Báo cáo kinh nghiệm và bài học của Bungari về xây dựng các phương pháp kiểm toán và cấp chứng chỉ năng lượng cho các công trình để áp dụng cho Việt Nam. Báo cáo hệ thống tiêu chí để đánh giá các tính chất năng lượng của tòa nhà ở Việt Nam. Dự thảo phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng đối với công trình xây dựng dân dụng và phương pháp thanh tra kiểm soát thường xuyên hệ thống điều hòa không khí và hệ thống nồi hơi đun nước nóng sử dụng trong công trình. Đề xuất các giải pháp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng cho các toà nhà tại Việt Nam.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268907