Get Adobe Flash player

Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa học kỹ thuật để thiết lập chương trình, mạng lưới quan trắc-cảnh báo phóng xạ môi trường biển Việt Nam

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa học kỹ thuật để thiết lập chương trình, mạng lưới quan trắc-cảnh báo phóng xạ môi trường biển Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Văn Phúc
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Hạt nhân
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 9204_224tr
  6. Số trang: 224
  7. Tóm tắt:

           Nghiên cứu về nguồn gốc các đồng vị phóng xạ trong môi trường biển. Báo cáo tình hình nghiên cứu, quan trắc phóng xạ môi trường biển trên thế giới. Xác định các cơ sở khoa học kỹ thuật, từ đó, thiết lập chương trình, mạng lưới quan trắc – cảnh báo phóng xạ môi trường biển Việt Nam.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

255021