Get Adobe Flash player

Khảo sát, đánh giá và phân tích hiện trạng sử dụng điện và trang thiết bị điện trong hộ gia đình

  1. Tên đề tài: Khảo sát, đánh giá và phân tích hiện trạng sử dụng điện và trang thiết bị điện trong hộ gia đình
  2. Chủ nhiệm: ThS Đinh Thanh Minh
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường RCEE
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: 1
  6. Số trang: 91
  7. Tóm tắt:

           Báo cáo kết quả điều tra hộ dân dụng trên toàn quốc tổng kết quá trình thực hiện khảo sát cũng như phân tích việc sử dụng điện và trang thiết bị điện trong hộ gia đình trên toàn quốc.

 (Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

255098