Get Adobe Flash player

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tiết kiệm năng lượng PS-01/ESC công suất lớn

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tiết kiệm năng lượng PS-01/ESC công suất lớn
  2. Chủ nhiệm: KS Đặng Quốc Hải
  3. Cơ quan chủ trì: Công ty CP TV và DV kỹ thuật điện
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: 3
  6. Số trang: 52
  7. Tóm tắt:

Chế tạo thiết bị tiết kiệm năng lượng PS-01/ESC công suất lớn, giảm điện năng tiêu thụ trong các cơ sở sản xuất hay các cơ sở dùng điện dân dụng do sóng hài bậc cao gây nên.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268912