Get Adobe Flash player

Thiết kế chế tạo công tơ điện tử ba pha nhiều biểu giá, truy cập chỉ số từ xa với ứng dụng chip đo lường và lập trình IC

  1. Tên đề tài: Thiết kế chế tạo công tơ điện tử ba pha nhiều biểu giá, truy cập chỉ số từ xa với ứng dụng chip đo lường và lập trình IC
  2. Chủ nhiệm: KS Lưu Hoàng Long
  3. Cơ quan chủ trì: Tổng Cty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: 4
  6. Số trang: 139
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu chế tạo công tơ điện tử ba pha nhiều biểu giá, truy cập chỉ số từ xa với ứng dụng chip đo lường và lập trình IC, ứng dụng cho các hộ tiêu thụ, các nhà máy xí nghiệp, các đơn vị quản lý và kinh doanh điện, các nhà máy điện.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268800