Get Adobe Flash player

Nâng cấp và phát triển hệ thống điện mặt trời tại Côn Đảo (Các Trạm Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo và Trạm Biên phòng Hòn Cau)

  1. Tên đề tài: Nâng cấp và phát triển hệ thống điện mặt trời tại Côn Đảo (Các Trạm Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo và Trạm Biên phòng Hòn Cau)
  2. Chủ nhiệm: KS Trần Duy Tâm Thanh
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm ứng dụng TBKHCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: 6
  6. Số trang: 115
  7. Tóm tắt:

Thiết kế và thi công các trạm điện mặt trời phù hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu tại Côn Đảo. Đánh giá hiệu quả.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268737