Get Adobe Flash player

Thiết kế, chế tạo tổ máy thuỷ điện cực nhỏ cột nước thấp phù hợp với điều kiện làm việc ở môi trường nước biển để khai thác nguồn năng lượng thuỷ triều phát điện phục vụ dân sinh vùng hải đảo Quang Ninh

  1. Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo tổ máy thuỷ điện cực nhỏ cột nước thấp phù hợp với điều kiện làm việc ở môi trường nước biển để khai thác nguồn năng lượng thuỷ triều phát điện phục vụ dân sinh vùng hải đảo Quang Ninh
  2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Chí Cường
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Cơ khí
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: 7
  6. Số trang: 90
  7. Tóm tắt:

Khảo sát, đánh giá khả năng ứng dụng điện thủy triều. Tính toán thiết kế tua bin nước ứng dụng trạm điện thủy triều. Kết quả khảo nghiệm và ứng dụng thực tế của đề tài.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268788