Get Adobe Flash player

Ứng dụng các trạm phát điện bằng pin mặt trời công suất nhỏ cho các trường dân tộc nội trú, trạm y tế xã Tân Trạng và Thượng Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

  1. Tên đề tài: Ứng dụng các trạm phát điện bằng pin mặt trời công suất nhỏ cho các trường dân tộc nội trú, trạm y tế xã Tân Trạng và Thượng Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
  2. Chủ nhiệm: KS Vũ Thị Giáng
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: 8
  6. Số trang: 45
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt các trạm pin mặt trời, tổng công suất khoảng 1,5 kWp. Thu thập số liệu và đánh giá khả năng cấp điện, hiệu quả phù hợp với bức xạ mặt trời của tỉnh Quảng Bình.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268852