Get Adobe Flash player

Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát hiện truyền thống ở Việt Nam trong thị trường phát điện cạnh tranh

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát hiện truyền thống ở Việt Nam trong thị trường phát điện cạnh tranh
  2. Chủ nhiệm: ThS Tiết Minh Tuyết
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: 9
  6. Số trang: 81
  7. Tóm tắt:

Hiện trạng mua bán điện giữa các nhà máy điện và Tập đoàn điện lực Việt Nam. Kinh nghiệm quốc tế trong việc xác định giá điện các loại nguồn phát truyền thống. Tổng quan phương pháp xác định giá nguồn phát truyền thống. Phương pháp đề xuất xác định khung giá các loại nguồn phát điện truyền thống trong giai đoạn đầu thị trường phát điện cạnh tranh tại Việt Nam. Tính toán xác định khung giá cho các loại nguồn phát điện truyền thống hệ thống điện Việt Nam trong giai đoạn quy hoạch phát triển.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Thông báo

268818