Get Adobe Flash player

Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp và đề xuất mô hình sản xuất, sử dụng năng lượng (điện nhiệt) tại chỗ cho các buôn/làng/bản cô lập với lưới điện quốc gia

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng mạng nơ ron nhân tạo trong dự báo ngắn hạn phụ tải điện
  2. Chủ nhiệm: KS Nguyễn Đức Cường
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: 11
  6. Số trang: 82
  7. Tóm tắt:

Đặc điểm các vùng nông thôn và khu vực dân cư ngoài điện lưới quốc gia. Hiện trạng và nhu câu sử dụng năng lượng khu vực ngoài lưới điện quốc gia. Kah3 năng khai thác các nguồn năng lượng tại chỗ khu vực dân cư ngoài lưới. Các giải pháp sản xuất và cung cấp năng lượng tại chỗ. Đề xuất mô hình.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

255097